Hoe bescherm ik mijn beleggingsportefeuille?

Als u regelmatig controleert of uw beleggingsportefeuille goed in balans is en of het risicoprofiel nog aansluit bij uw doelstelling, kunt u zich veel ellende besparen.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen.

De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

U kunt uw portefeuille op verschillende manieren beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan beleggen. Het gevaar dat een tegenvaller bij een bepaald bedrijf of in een sector hard aankomt wordt bijvoorbeeld snel kleiner als u uw beleggingen goed spreidt over meerdere aandelen en verschillende soorten beleggingen. Op de langere termijn liggen er ook andere gevaren op de loer waar u rekening mee moet houden.

Portefeuille in balans

De waarde van beleggingen stijgt en daalt. Hierdoor bestaat het gevaar dat het beschermende effect van spreiding minder groot wordt. Dat laat zich het beste uitleggen aan de hand van een simpel voorbeeld. Als u uw vermogen gelijk verdeelt over twee beleggingsfondsen, hebben de koersschommelingen van beide fondsen evenveel invloed op uw rendement.

Dat verandert als de koers van het ene fonds na verloop van tijd verdubbelt van 100 naar 200, terwijl het andere juist daalt van 100 naar 50. Hierdoor weegt het eerste fonds maar liefst vier keer zo zwaar mee als het tweede. Hoewel de beleggingen aanvankelijk evenwichtig gespreid waren, zal een tegenvaller bij het ene fonds zich veel harder laten voelen dan bij de andere onderneming. Om dit soort scheefgroei tegen te gaan, is het verstandig als u ten minste een keer per jaar kijkt of uw portefeuille nog goed in balans is.

Risico afbouwen

Als u net begint met beleggen, kiest u ervoor om bepaalde risico’s te nemen om mogelijk uitzicht te krijgen op een rendement dat hoger is dan dat van een spaarrekening. Een lange horizon is daarbij heel belangrijk, aangezien er dan voldoende tijd is om de schade van mogelijke koersdalingen in te lopen dankzij jaren met hogere rendementen. Naarmate het moment dichterbij komt waarop u uw vermogen nodig heeft – bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of omdat de kinderen gaan studeren – blijft er steeds minder tijd over om eventuele koersschade in te lopen.

Om te voorkomen dat u bijvoorbeeld in het jaar voor pensionering een groot deel van uw vermogen verliest als gevolg van een slecht beursjaar, is het verstandig om ruim voor de einddatum het risico af te bouwen. Dat kan door vermogen over te hevelen van risicovolle beleggingen zoals aandelen naar veiligere categorieën zoals spaargeld of staatsobligaties. Als u het zelf lastig vindt om de balans op de juiste wijze bij te stellen, is het een optie om te kiezen voor een oplossing waar dat automatisch gebeurt zoals bij Life-Cycle fondsen bij Robeco.

In het kort: beleggingsportefeuille beschermen

• Controleer regelmatig of de portefeuille nog goed gespreid is
• Bouw risico af naarmate de einddatum dichterbij komt

Wilt u meer weten hoe u een beleggingsportefeuille moeten maken en bijhouden? Bekijk dan de quick-course video over dit onderwerp.

beleggen-spreiden-robeco

Hoe maakt u een beleggingsportefeuille?

Robeco

Belangrijke informatie: Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een cryptobeginner? Dan is het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce de ideale plek om te starten

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders