Bron: Koen Lauwers/ IEX

Ieder jaar eindigen we bij IEX traditiegetrouw met de vooruitblikken van onze vaste columnisten. Geen vaste lijst, maar juist gericht op hun eigen expertise. Wat worden belangrijke ontwikkelingen in 2020?

Grondstoffenexpert Koen Lauwers tipt kansrijke grondstoffen. Zijn tips voor 2019 deden het heel aardig en ook voor 2020 staan de sterren gunstig.

Terugblik grondstoffentips 2019

Er liggen nog twee handelsdagen in het verschiet. Maar de prijzen van de grondstoffen die Lauwers voor 2019 tipte laten rendementen zien om van te watertanden:

Koffie (maart future ’19 98,6 USc => ’20 129,3 USc): +31,1%
Suiker (maart future ’19 12.27 USc=> ’20 13.56 USc): +10,5%
Goud (spot price YTD 27/12): +18,1%
Zilver (spot price YTD 27/12:+15,9%
(peildatum 27-12-2019)

Gaat het in 2020 ook crescendo? Of moeten beleggers zich voorbereiden op een onsje minder?

1. Koffie en suiker

Het prijsherstel bij koffie (+31%) en suiker (+10,5%) kwam traag op gang, maar de klim versnelde naarmate het jaar vorderde. Beide soft commodities gaan volgend jaar van een aanbodoverschot naar een deficit. Het duurde een tijdje voordat dit besef tot de markt doordrong, maar toen ging het ineens ook heel snel.

Koffie steeg begin december naar het hoogste peil in anderhalf jaar. Vanaf het dieptepunt in mei klom de koffieprijs met ruim de helft.

Toch is de grondstof historisch bekeken nog steeds erg goedkoop. De prijs komt in vele productieregio’s ook na de recente stijging amper boven de productiekosten uit. Op korte termijn kan de koffieprijs wat lager, omdat de momentumtraders hun long posities fors hebben opgeschroefd. Het aantal speculatieve longs op de termijnmarkt (ICE) was in drie jaar niet meer zo hoog.

De output in Brazilië, de grootste producent van de arabicavariant, zal in het lopende oogstjaar dalen. Dit heeft gevolgen voor zowel de uitvoer als de voorraden. De koffievoorraden in de geregistreerde opslagplaatsen zijn de voorbije maanden al sterk gedaald.

Het verhaal bij suiker is grotendeels gelijklopend aan dat van koffie. Ook de suikeropbrengst in Brazilië zal dit oogstjaar lager uitkomen. Tegelijk zorgt de hogere olieprijs ervoor dat meer ruwe suiker in ethanol wordt omgezet, waardoor er nog minder geraffineerde suiker overblijft.

Naast Brazilië zal ook in India, de grootste suikerproducent, de output lager uitkomen. De marktverstorende subsidiepolitiek van de Indiase regering blijft wel een factor van onzekerheid.

Opmerkelijk is dat de recente stijging van de koffie- en suikerprijs zich voltrok tegen de achtergrond van een aanhoudende daling van de Braziliaanse real (BRL) tegenover de Amerikaanse dollar. De BRL bereikte eind 2019 zelfs een nieuw dieptepunt, maar ik verwacht de komende tijd een herstel van de Braziliaanse munt.

Dit is in principe gunstig voor de prijsontwikkeling bij koffie en suiker. Om die reden blijven beide grondstoffen ook in 2020 op mijn kooplijst staan, al is op korte termijn een terugval mogelijk.

2. Goud en zilver

Voor goud was 2019 het jaar dat het technische weerstandsniveau uit 2013 ($1.365) eindelijk sneuvelde. Het gele metaal stoomde door naar $1.500 en zette de beste prestatie neer sinds 2010, met een klim van 18% in dollar en zelfs meer dan 23% in euro. Goud zette in nagenoeg alle valuta een nieuwe recordprijs neer in 2019. Alleen de dollar blijft voorlopig een uitzondering.

Het succes van goud hoeft niet te verbazen, want het klassieke opportuniteitsnadeel van een belegging in goud is omgedraaid naar een voordeel. Goud wordt als niet rentedragende belegging namelijk niet getroffen door de nadelige effecten van de negatieve rente. Anders gesteld: goud is voor private beleggers een uitgelezen manier om te schuilen voor de repressie van het financiële systeem met zijn negatieve rentes en roekeloze monetaire politiek.

Overigens hebben de centrale banken ook zelf hun goudaankopen opnieuw opgevoerd.

Er is alle reden om aan te nemen dat het goud het ook in 2020 goed zal blijven doen. De koopkracht van geld zal door lage of negatieve reële rentevoeten verder onder druk komen. Ook de monetaire politiek is gunstig voor goud, nu opnieuw volop de kaart van bijkomende versoepeling wordt getrokken.

Bij een volgende recessie zijn de klassieke monetaire tools nagenoeg uitgeput. Een en ander zal dus nog onconventioneler moeten worden dan het nu al is, met nieuwe experimenten, zoals modern monetary theory (in essentie helicoptergeld), die de waarde van het geld nog verder zullen aantasten.

Zilver presteerde nagenoeg even goed als goud, met een klim van 16% (21% in euro). Het goedkoopste edelmetaal profiteerde onder meer van een aantrekkende investeringsvraag, maar toch vooral van de historische link en dus hoge prijscorrelatie met goud.

Toch is zilver in verhouding tot goud nog steeds ondergewaardeerd. De goud/zilver ratio piekte vorige zomer op het hoogste niveau sinds 1992 en staat nog steeds ver boven het historisch gemiddelde.

Ik verwacht dat deze situatie in 2020 verder zal normaliseren. Zowel goud als zilver blijven bij de huidige prijzen onverminderd koopwaardig.

3. Aardgas en katoen

Geen nieuw jaar zonder nieuwe tips. Een eerste is aardgas en ik zal al meteen waarschuwen dat dit in tegenstelling tot de edelmetalen zeker geen buy-and-hold tip is voor een volledig kalenderjaar.

De evolutie van de aardgasprijs is traditioneel een stuk volatieler dan die van ruwe olie, waarbij weersomstandigheden en voorraadniveaus een belangrijke rol spelen. In augustus daalde de aardgasprijs tot $2 per miljoen British thermal units (mm Btu), de referentieprijseenheid. Dit was het laagste niveau sinds 2016.

Aardgas wordt meestal duurder in aanloop naar het withdrawal season, de periode van november tot en met maart, waarin de aardgasvoorraden per saldo dalen. Dit ging dit najaar gepaard met een aantal productieonderbrekingen als gevolg van tropische stormen. Daardoor klom de prijs begin november naar $2,80 per mm Btu. De afgelopen weken is de aardgasprijs teruggevallen naar $2,20.

De lage prijzen hebben het afgelopen decennium het marktaandeel van aardgas in de energiemix sterk doen toenemen. Dit ging vooral ten koste van steenkool.

Maar het hogere verbruik ging ook gepaard met een flinke stijging van de productie. Door de schalierevolutie was de Amerikaanse aardgasproductie nooit eerder zo hoog. Er is dus een overaanbod en dit zal op korte termijn niet worden weggewerkt.

Uitvoer van aardgas is in theorie een oplossing, maar ook dat komt niet zo snel op gang, vanwege de hoge investeringskosten die zijn verbonden aan de bouw van pijpleidingen en installaties die gas vloeibaar maken (LNG).

Die LNG-prijs is de afgelopen twaalf maanden eveneens sterk gedaald. De markten in Japan en Zuid-Korea, respectievelijk de grootste en derde grootste afnemer van LNG, zijn stilaan volwassen. In China, de tweede grootste markt, daalt de groei van de consumptie.

Fysiek overaanbod corrigeert uiteindelijk zichzelf. Er zijn nu al signalen dat de meeste aardgasproducenten hun investeringen in 2020 zullen terugschroeven. Maar het duurt een hele tijd voordat dit een impact heeft op de output.

Op korte termijn spelen de weersomstandigheden een meer doorslaggevende rol. Zo is de recente prijsdaling mede ingegeven door het vooruitzicht op een zachte start van de winter in grote delen van de Verenigde Staten. Enkele stevige winterprikken begin 2020 kunnen zomaar de balans in de andere richting duwen.

Een eventuele verdere terugval richting $2 biedt een interessante koopkans voor aardgas. Maar ik herhaal dus dat aardgas een tradingtip is en geen buy-and-hold tip.

Katoen zat net als soja en maïs in het oog van de storm, die werd veroorzaakt door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Laatstgenoemde is traditioneel een belangrijke invoerder van katoen en granen uit de VS. Als gevolg van de invoertarieven sprak China in eerste instantie de eigen productie en voorraden aan. Daarna ging het land zich met name in Zuid-Amerika bevoorraden.

Voor het uitbreken van de handelsoorlog kostte een pond katoen nog $1. In augustus viel de prijs terug tot minder dan $0,60, een nieuw dieptepunt.

De eerste fase van het handelsakkoord tussen beide economische grootmachten zorgde voor ontspanning op de grondstoffenmarkten. China beloofde onder meer om met name meer soja en katoen te zullen invoeren. Die intentie werd bevestigd door de hogere exportcijfers van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw in de laatste weken van het jaar.

Door de lage katoenprijs van het afgelopen anderhalf jaar is de kans groot dat de landbouwoppervlakte voor de teelt van katoen in 2020 zal afnemen. De katoenprijs klom intussen richting $0,70 per pond: het hoogste peil in bijna zes maanden.

Daar ligt ook een technische weerstand die op korte termijn tot wat winstnemingen zou kunnen leiden. Een nieuwe terugval richting $0,60 zou een interessant instapmoment kunnen creëren voor katoen.

Net als aardgas is ook katoen geen buy-and-hold, want één tweet van de wispelturige Amerikaanse president kan de handelsafspraken met China op de helling zetten.

Marketupdate.nl geeft geen beleggingsadviezen.