Afgelopen week hebben Rusland en China hun strategisch partnerschap verstevigd en dat kan alleen maar als reactie gezien worden op de drastische veranderingen in de geopolitieke situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De VS hebben in de hele regio een beleid ingezet dat erop is gericht Rusland en China uit dit strategische gebied te verwijderen. Een reactie van de twee andere grootmachten kon dan ook niet uitblijven. Via de bijeenkomst van de leden van de SCO zijn er grenzen gesteld aan het optreden van de VS in de regio. De Shanghai Cooperation Organisation bestaat uit Rusland, China, Kazakhstan, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan. De status van waaemer hebben Iran, India, Pakistan en Mongolië. De organisatie omvat in feite het gehele Euraziatische continent en heeft als meest dominante leden Rusland en China.

Op de bijeenkomst hebben de leden verklaard tegen het Amerikaanse raketschild te zijn en heeft men ten aanzien van de situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika het standpunt ingenomen dat het gewapende conflict in Libië beëindigd moet worden. Dit geeft duidelijk het standpunt van Rusland en China weer, maar ook de andere leden willen de invloed van de VS indammen en de VS weghouden uit Centraal-Azië. 
De SCO begint zich dus als een tegenwicht tegen de Amerikaanse dominantie in de regio te ontwikkelen. De CSTO kan als de tegenhanger van de NATO in de regio beschouwd worden. Rusland is de drijvende kracht achter deze organisatie. De leden van de Collective Security Treaty Organisation zijn Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Kazakhstan, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan. China is geen lid van de organisatie maar houdt in het kader van de SCO en bilaterale afspraken geregeld oefeningen met Rusland en is dus via deze weg verbonden met de CSTO. 
Het strategisch partnerschap met Rusland omvat ook nauwe militaire samenwerking en zal de CSTO in de nabije toekomst een aanzienlijke militaire slagkracht kunnen geven. Iran heeft de status van waaemer bij de CSTO en is tot nu toe niet toegelaten als lid om niet meteen een confrontatie met het Westen aan te gaan. Als Iran lid zou zijn en zou worden aangevallen door de VS dan zou dat meteen een oorlog inhouden tussen de CSTO en de NATO. Maar het feit dat Iran niet is toegelaten als lid van de CSTO wil nog niet zeggen dat het niet beschermd wordt door China en Rusland. Iran wordt door beide landen als een belangrijk strategisch element gezien in de afscherming van Centraal-Azië tegen de VS. En beide grootmachten zien Iran als een voorpost in hun verdediging die onder geen beding mag worden opgegeven.