In Libië hebben zich de afgelopen week twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die het verloop van het conflict de komende weken zullen beïnvloeden. Het mandaat van de NATO is met vier maanden verlengd. De alliantie wil binnen deze termijn  het conflict met militaire middelen oplossen. De luchtaanvallen zijn geïntensiveerd en ook op het land zijn de activiteiten van speciale troepen uit de VS en Engeland opgevoerd. Er zijn berichten dat dit ook gebeurd door de inzet van zogenaamde “contracters” die door Qatar betaald zouden worden. De militaire patstelling is daarmee natuurlijk niet opgelost. Wel is bereikt dat ook Rusland mee wil werken aan het verwijderen van Gaddafi. Zo op het oog gaat het hierbij dus om een succes van de coalitie, want eerst was Rusland hier fel tegen gekant. De scherpe Russische opstelling in het conflict heeft wel geleid tot een vrijgeleide voor de Russische onderhandelaar, Margelow, die in Benghasi en Tripoli gaat onderhandelen. Hij gaat praten met beide partijen en bouwt hierbij voort op de basis die in recente gesprekken tussen de rebellen en de Libische autoriteiten in Moskou is gelegd.