Rusland heeft een ongewoon scherpe waarschuwing gegeven aan degenen die de Syrische oppositie militaire hulp willen geven. De boodschap is duidelijk gericht aan het adres van de VS en Israël en heeft evenzeer betrekking op de leveranties via de wapensmokkel vanuit Libanon. Rusland is niet van plan haar positie in Syrië op te geven. Een herhaling van de situatie zoals die zich nu voordoet in Libië wordt niet geaccepteerd. Rusland is bezig steeds nadrukkelijker grenzen te stellen in het Midden-Oosten. Ook EU heeft ook een scherpe waarschuwing gekregen vanwege het voorgelegde ontwerp voor een VN-resolutie. De overeenkomsten met het optreden van de VS en de EU rond de controversiele kwestie in Libië zijn groot. Maar er is wel één groot verschil in het geval van Syrië: dit optreden wordt door Rusland niet geduld en er zijn dus tegenacties te verwachten. Een herschikking van de geopolitieke kaarten in de regio is in het voordeel van de VS, maar zij kunnen op vastberaden tegenstand van Rusland rekenen.