In de controverse rond Iran is Rusland nu duidelijk teruggekeerd naar het oude onbuigzame standpunt van een paar jaar geleden. De geopolitieke belangen in Iran zijn te groot om concessies aan het Westen te doen. Rusland heeft opnieuw aangegeven dat het tegen verdere sancties tegen Iran is. 

Daaaast is wederom benadrukt dat Iran het recht heeft op het ontwikkelen van een eigen nucleaire industrie. Maar de Russische minister van buitenlandse zaken Lawrow verklaarde dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is dat Iran bezig is met het ontwikkelen van een eigen kewapen. Hiermee staat Rusland zich lijnrecht tegenover de VS en Israël, die er vanuit gaan dat Iran kewapens ontwikkelt.
De sancties tegen het nucleaire programma van Iran dienen volgens Rusland als excuus om uiteindelijk een machtswisseling in Iran te bewerkstelligen en op die manier de geopolitieke positie van Rusland en China in de regio aan te tasten. Als Iran onder invloed van de VS komt te staan, dan ligt de weg naar het energierijke Centraal-Azië open. Hier komen de geostrategische belangen van zowel Rusland en China in het geding en beide grootmachten zullen hier tegen optreden. In de controverse rond Iran zal dit duidelijk naar voren komen.
De komende weken zullen de tegengestelde belangen van de VS en Rusland met betrekking tot Iran, Syrië en Libië tot verdere confrontaties leiden. Ook China zal zich in deze confrontaties mengen en waarschijnlijk meer het accent op Pakistan en Iran leggen. Het is onzeker of de drie grootmachten bereid zijn hun opstelling te wijzigen. Aangezien het hier om fundamentele geopolitieke doelen en belangen gaat is de kans dat er consessies gedaan zullen worden gering.