Misschien moeten we ons nu eens ernstig afvragen hoe en wanneer de massieve manipulatieve vervalsingen in de financiële industrie – en voor de goudprijs in het bijzonder – gaan ophouden. Alle manipulatieve interventies hebben een doel en stoppen pas als dat doel niet bereikt wordt en de vervalsingen dus crescendo contraproductief worden. De goudprijs (goudwaarde) onderdrukking dient enkel de macht van het dollarsysteem en z’n regime. Zodra de macht van die dollarhegemonie gaat tanen is er steeds minder tot geen reden meer om goud als uitdager van de dollar te blijven discrediteren.

Goud advokaten richten dan ook al hun aandacht op al de elementen die het dollarsysteem & regime ondergraven. De lijst van al die elementen wordt langer met de dag en gaat dus ook steeds zwaarder doorwegen. Denk aan de opkomst van de euro en de yuan, de oplopende schulden van de VS, de groeiende invloed van Azië in de hele wereld en de opkomst van het Eurazië blok (SCO)… Naarmate het dollarsysteem dat ook ondervindt gaat het de goudwaarde ook steeds manipulatief sterker discrediteren. Met of zonder het akkoord (informele instemming) van de pro goud fracties.

Ondertussen gaat de vrije private goudmarkt haar eigen gang door meer affiniteit te vertonen voor fysiek goud. Dit zou pas ophouden wanneer het wereldwijde dollarsysteem opnieuw vertrouwen zou kunnen winnen. Die balans wordt dan ook dag na dag opgemaakt door de verschillende machtsblokken, door iedereen die zich bezig wil houden met systeeminzicht en daar naar wil handelen. Nu worden er vanuit het Oosten de meeste nagels in de doodskist van de dollar geslagen:

Hong Kong en Singapore slaan de handen ineen: “Yet another massive nail in de dollar’s coffin”

Onderzoek naar de goudprijs manipulatie

De onderzoeken naar goudprijs manipulaties zijn enkel bedoeld om uit te maken of deze vervalsingen echte schade toebrengen aan de economie. Misschien kunnen de onderzoekers ook hier nog een boete inkomst vatten. Daarmee gaan de vervalsingen niet ophouden, wat ook niet de bedoeling van die onderzoeken is. Alle toezichthouders zitten gevangen in het web van de vele catch-22’s die negatief werken op de kans van opleving van de economische groei. De groeiende opkomst van de Chinese yuan is de grootste uitdager van het dollarsysteem dat de wereldeconomie nog altijd voor twee derde draagt. Deze evolutie bepaalt ook het verloop van de manipulatieve vervalsingen in de dollargebaseerde financiële industrie. Dit valt erg moeilijk (onmogelijk) om exact te meten, juist omdat alle parameters vervalst zijn!

London & Comex verhandelen dagelijks respectievelijk 33 en 29 miljard dollar aan goud, dat is dus $62 miljard per dag. De balans van JP Morgan Chase & Deutsche Bank bedraagt respectievelijk 2.400 en 2.800 miljard dollar, samen dus $5.200 miljard. Het algemeen belang van de financiële industrie tegenover de economie blijft disproportioneel toenemen. Daarom wordt de dollargebaseerde financiële industrie ook crescendo kwetsbaarder. Niet in het minste plaats omdat de wanverhoudingen maar blijven toenemen. Men slaagt er maar niet in het wereldwijde GDP weer als vanouds te laten groeien.

Petro-euro of petro-yuan?

De gemanipuleerde goudmarkt is een dwerg, omdat de goudwaarde tijdens de afgelopen honderd jaar, nooit uit z’n fixed & semi-fixed goudstandaard mocht breken. De goudstandaard was al een goudwaarde vervalsing sedert de oprichting van de Federal Reserve in 1913. De goudmarkt moet voorlopig nog een dwerg blijven om keizer $ (dollarsysteem) niet naar de kroon te steken. De euro had de stille ambitie om de nieuwe munt te worden waarmee de olie afgerekend zou worden (van petro-dollar naar petro-euro), maar het ziet er naar uit dat de Chinese yuan die ambitie versneld gaat overnemen.

Dan kraakt het dollarsysteem en zal de goud (dwerg-)markt versneld gaan groeien om dan z’n geëigende plaats in te nemen in het financieel-monetair & economisch complex. De goudreserve van centrale banken gaat dan afstralen op de valuta. Goud zal dan de valuta prijzen en niet andersom. De afstraling van de economische olierijkdom van het dollarsysteem gaat dan wegvallen doordat olie niet meer geprijsd wordt in dollars. Olie en grondstoffen gaan zich dan verkopen in de valuta met de meeste fysieke goud rijkdom reserve (de Chinese yuan renminbi). De manipulatieve elektronische goudmarkt zal dan nog weinig reden van bestaan hebben.

Het einde van de absolute werelddominantie van het dollarsysteem komt steeds beter in zicht naarmate het Oosten zich sterker en sneller ontwikkelt. De yuan is nu al wereldmunt nummer twee. De aftakeling van de EU zal ook zwaarder gaan wegen op de superioriteit van de dollar. Het Westerse systeem is ziek en kan zich niet manipulatief genezen. Er zijn geen duurzame en structurele oplossingen voor dit foute en falende systeem.

De manipulatieve interventies zullen doorgaan totdat ze economisch meer dis-functionaliteit opleveren dan welvaart en welzijn. Het is onmogelijk om daar een tijdstip of getal op te plaatsen. De meerderheid aan deelnemers in deze financiële industrie hebben het steeds moeilijker om winsten te blijven scoren! Een héél veeg teken aan de wand.

Door: 24 karaat

Van petro-dollar naar petro-yuan?

Van petro-dollar naar petro-yuan?

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver 24 karaat zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van 24 karaat moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor de bijdragen van 24 karaat.