Volgens de prominente Franse advocaat en politicus Henri Temple is het buitenlandse beleid van de VS erop gericht Europa en Rusland uit elkaar te drijven. “Washington doet haar uiterste best om Europa te verzwakken en in politiek opzicht in het stelsel van organisaties als de NAVO, de WHO, het IMF en de Wereldbank te drukken”, aldus Temple. Volgens hem doet de VS er alles aan om te voorkomen dat Europa een nieuw machtsblok wordt dat succesvol kan concurreren met de VS en banden zal aanhalen met Rusland.

In zijn nieuwe boek ‘General Theory of the Nation’ legt Temple uit dat de regering in Washington wanhopig probeert te domineren op intellectueel gebied en op het gebied van recht. Ze probeert haar eigen visie op wetgeving, economie en finance aan de rest van de wereld op te leggen. Hij waarschuwt voor de ernstige politieke en economische gevolgen van deze ontwikkeling, die de vorming van een nieuw Europa op basis van mensen en landen inclusief Rusland, in de weg kan staan.

‘VS voert verdeel en heers poitiek’

In een ingezonden stuk op de France website Boulevard Voltaire zegt Temple dat het de strategie van Washington is om alle 28 landen van de Europese Unie te verdelen in twee kampen: vrienden van Rusland en vijanden van Rusland. De Franse advocaat en politicus merkt op dat de informatie die naar buiten wordt gebracht door de Westerse media gekleurd is en dat het Westen probeert politieke druk op Rusland uit te oefenen, door het land te beschuldigen van het sturen van troepen naar het oosten van Oekraïne.

De verscheuring van Oekraïne en de aanwezigheid van Griekenland in de Eurozone laten volgens hem de fragiliteit van het Europese kaartenhuis zien. Temple is er niet gerust op dat de spanningen tussen Europa en Rusland snel zullen afnemen. “De ambities van de VS en de NAVO om een wereldrijk in stand te houden kunnen uiteindelijk ontaarden in een gewelddadige oorlog waar een groot aantal landen in meegesleurd zal worden”, aldus Temple.

europe-us

VS wil Europa en Rusland uit elkaar drijven