Maandag verdampte bijna 30 procent van de beurwaarde van Glencore na berichten over een slechte solvabiliteit van het bedrijf. Dinsdag ontkende Glencore in financiële problemen te zitten.

Na de ontkenning schoot het aandeel Glencore in de lucht met 20 procent. Het bedrijf, dat eerder deze maand een forse schuldenreductie aankondigde en een verlaging van zijn koperproductie, liet weten zich te hebben gewapend tegen de huidige marktomstandigheden. Doordat de prijzen van diverse grondstoffen flink gedaald zijn hebben de bedrijven uit deze branche het zwaar.

,,We staan er operationeel en financieel goed voor. We zijn niet gebonden aan bankconvenanten en beschikken over solide kredietlijnen”, stelde de onderneming.