Analyse: Leverage goud Comex naar nieuw record?

gold-vaultWie de laatste berichten op Zero Hedge leest krijgt de indruk dat de Comex op instorten staat, omdat het aantal claims op goud ten opzichte van de fysieke goudvoorraad in de kluizen van de Comex in zeer korte tijd naar een recordhoogte gestegen is. Voor elke troy ounce fysiek goud circuleren inmiddels 228 claims op een troy ounce goud. Maar welke conclusies moeten we hieraan verbinden?

Zero Hedge wekt de indruk dat JP Morgan moet ingrijpen om een ramp op de Comex te voorkomen, door van tijd tot tijd de goudvoorraad aan te vullen. Goudanalist Bron Suchecki legt uit dat dit een verkeerde voorstelling van zaken is en dat er geen reden is om aan te nemen dat JP Morgan daadwerkelijk een positie heeft in de zilvermarkt. Voor de duidelijkheid geven we eerst in het kort wat meer informatie over de werking van de Comex…

comex-registered-gold-leverage

Aantal claims op goudvoorraad Comex naar record? (Bron: Zero Hedge)

Van wie is het goud in de Comex?

De Comex geeft dagelijks een update van de goudvoorraden die opgeslagen liggen in de kluizen van de bullion banks. Dit is het goud van handelaren en investeerders, dat slechts in bewaring is gegeven bij één van de bullion banks. Dit goud wordt standaard aangemerkt als ‘Eligible’, maar het kan eenvoudig worden omgezet naar de ‘Registered’ categorie als de eigenaar het goud beschikbaar stelt voor fysieke uitlevering.

Als we kijken naar het laatste voorraadoverzicht van de Comex, dan zien we dat slechts een klein deel van al het goud in de kluizen van de Comex als ‘Registered’ aangemerkt is. De afgelopen jaren is deze voorraad veel kleiner geworden, waardoor de verhouding tot het aantal claims op goud steeds schever is geworden.

Hoeveel goud ligt er in de Comex?

Maar wat Zero Hedge er niet bij vertelt is dat handelaren gemakkelijk hun goudvoorraden uit de ‘Eligible’ voorraad kunnen omzetten naar ‘Registered’. Het goud ligt al in de kluis en kan in de boekhouding van de bullion bank eenvoudig overgezet worden. Dat is de afgelopen jaren al verschillende keren gebeurd, zoals de volgende grafiek van Goldchartsrus laat zien.

comex-registered-stocks

Registered goudvoorraad Comex (Bron: Goldchartsrus)

Zero Hedge wekt de indruk dat JP Morgan de Comex te hulp is geschoten, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Deze bank is, samen met andere bullion banks als Brink’s, HSBC, Delaware, Manfra en Scotia Mocatta slechts beheerder van het goud en niet de eigenaar. Iedere keer als er goudvoorraden verschuiven van de ‘Eligible’ naar de ‘Registered’ goudvoorraad dan is dat gebeurd in opdracht van een handelaar die een positie heeft in de goudmarkt.

Dat de goudvoorraad in de Comex leeg loopt is een verkeerde voorstelling van zaken, want de totale voorraad (Registered + Eligible) laat al sinds 2001 een stijgende trend zien. Afgezien van het jaar 2013 – toen er veel goud werd weggehaald uit de kluizen van de bullion banks – is er weer een stijgende lijn zichtbaar in de totale goudvoorraad van de Comex. Van een leegloop in de Comex is dus geen sprake. Zero Hedge laat slechts een deel van de voorraad zien, waardoor men tot een andere (foutieve) conclusie zou kunnen komen. Voor de geïnteresseerden: de voorraden zilver in de Comex zijn de afgelopen jaren ook verder toegenomen.

comex-stock

De totale goudvoorraden in de Comex zijn de afgelopen jaren juist toegenomen

Zetten we het aantal claims op goud af tegen de totale goudvoorraden van de Comex (Registered + Eligible) en plaatsen we deze cijfers in historisch perspectief, dan zien we opeens een heel ander beeld. We zien nu dat het aantal claims op een troy ounce in 1998 een piek bereikt heeft en dat er de afgelopen jaren eigenlijk helemaal geen sprake meer is van een oplopend aantal claims op goud ten opzichte van de goudvoorraden.

comex-open-interest

Leverage op de totale goudvoorraad van de Comex

Conclusie

Zero Hedge – en de talloze blogs die hun berichten overschrijven – wekken bewust of onbewust de indruk dat er iets staat te gebeuren op de Comex en dat het aan JP Morgan de taak is in te grijpen als de goudvoorraad onder een zogenaamd ‘kritiek niveau’ daalt. Maar de werkelijkheid is veel minder spannend. Er ligt nog meer dan genoeg goud in de Comex en het is zeer onwaarschijnlijk dat JP Morgan als bewaarder van het goud iets te zeggen heeft over verschuivingen tussen de Registered en Eligible voorraad. JP Morgan beheert als bullion bank de posities van haar klanten en verdient geld aan de opslag van edelmetalen.

Al jaren wordt er gespeculeerd over een run op het goud van de Comex, maar de vraag is of dat werkelijk ooit zal gebeuren. Slechts bij 2 tot 4 procent van de contracten wordt fysieke uitlevering gevraagd. De meeste contracten wordt doorgerold of in cash afgewikkeld. En komt er een moment dat er echt niet genoeg goud in de Comex ligt, dan zal het ons niet verbazen dat alle contracten in cash afgehandeld worden.

Deze bijdrage is afkomstig van Hollandgold

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *