Bank for International Settlements ziet goudswaps toenemen

De Bank for International Settlements (BIS) heeft in oktober opnieuw meer goud uitgewisseld met andere financiële instellingen, zo blijkt uit de laatste maandrapportage van de ‘bank der centrale banken’. Een opvallende ontwikkeling, aangezien de BIS deze activiteit de laatste jaren juist steeds verder had afgebouwd en vorig jaar zelfs helemaal geen goud meer uitwisselde met banken en centrale banken. Het kan een aanwijzing zijn dat er meer stress in het financiële systeem is, waardoor de BIS meer verzoeken krijgt om liquiditeit te verstrekken.

Volgens berekeningen van Robert Lambourne van de Gold Anti Trust Action Committee (GATA) groeide het totale volume aan goudswaps eind oktober naar 570 ton. Dat is meer dan de bijna 500 ton aan het einde van augustus en veel meer dan de 438 ton goud op 31 maart, de einddatum van het vorige financiële boekjaar van de BIS. Vergelijken we de cijfers met voorgaande jaren, dan valt de trendbreuk direct op.

Goudswaps nemen toe

In maart 2010 vertegenwoordigden de goudswaps van de Bank for Internationale Settlements slechts 20% van haar totale goudvoorraad in beheer bij centrale banken, maar in maart van dit jaar was dat al toegenomen tot 59 procent. En de nieuwste cijfers van oktober suggereren dat het totale volume aan goudswaps inmiddels verder is opgelopen tot 66% van al het goud dat de BIS beheert. Een mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is dat de liquiditeit in de goudmarkt is afgenomen en dat de BIS daarom weer meer goud uitwisselt, bijvoorbeeld met banken die posities in goud moeten aanvullen ten behoeve van fysieke uitlevering.

Begin vorig jaar leende de Bank of England een deel van haar eigen goudvoorraad uit aan het grootste goud-ETF ter wereld, beter bekend als het GLD. Door de stijging van de goudprijs was er toen zoveel vraag naar het edelmetaal dat het ETF tijdelijk 29 ton goud moest lenen bij de centrale bank om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

BIS verstrekt dit jaar weer meer goud via swaps (Bron: Bank for International Settlements)

Dit artikel wordt u aangeboden door Goudstandaard, uw adres voor de aankoop en verzekerde opslag van edelmetalen. Wilt u goud kopen? Neem dan contact op door te mailen naar contact@goudstandaard.com of door te bellen naar +31(0)88-4688488.

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.