David Morgan: ‘Zilverprijs eind volgend jaar op $60 tot $75’

Die verwachting spreekt David Morgan uit in een exclusief interview met SilverDoctors, een interview dat via YouTube te beluisteren is. In het bijna 24 minuten durende gesprek komen verschillende aspecten van de zilvermarkt ter sprake, zoals de shortpositie van JP Morgan in de termijnmarkt, de verhouding tussen de hoeveelheid goud en zilver die door beleggers gekocht wordt en de vooruitzichten voor de mijnbouwsector.

Over de vooruitzichten voor de korte termijn:

David Morgan herhaalt zijn eerdere stelling dat zilver beneden de $30 goedkoop was en dat de lagere prijzen van de afgelopen maanden een geschenk waren voor beleggers die fysiek zilver accumuleren. Hij acht de kans dat zilver opnieuw onder de $30 of $28 komt erg klein, maar ziet nog wel ruimte voor een correctie naar $32 per troy ounce. Volgens zilveranalist Morgan maken veel beleggers helaas niet van die mogelijkheid gebruik en kopen ze het metaal juist als de prijs weer flink gestegen is.

Over het gemak waarmee zilver door de $30 per troy ounce brak:

Morgan verwijst naar de laatste Commitment of Traders (COT) rapporten, waaruit blijkt dat veel beleggers aan de shortzijde van de markt hun posities aan het afbouwen zijn. Dit proces van 'short covering' geeft opwaartse prijsdruk, omdat het de vraag naar zilver aanjaagt. Volgens de zilveranalist is de prijsbeweging van de afgelopen weken een signaal dat het sentiment op de zilvermarkt aan het verbeteren is.

Over de speculatie in de zilvermarkt en de rol van JP Morgan:

David Morgan benadrukt dat de COT reports maar een deel van het verhaal vertellen. Deze wekelijkse rapporten geven inderdaad inzicht in de verhoudingen tussen de speculanten en de 'commercials' in de termijnmarkt, maar laten niet tot in detail zien wat de netto positie van JP Morgan is. Daaaast is er een veel grotere over-the-counter (OTC) markt, waar zilvercontracten rechtstreeks tussen koper en verkoper worden afgesloten buiten de beurs om. Deze onderlinge handel is veel groter dan de termijnmarkt en is niet transparant. Mede daardoor durft David Morgan niet de stelling aan dat JP Morgan netto short is op zilver. Het zou volgens hem ook goed mogelijk kunnen zijn dat de bank netto long is op zilver, omdat het in de OTC handel een andere positie inneemt.

Over de aanbodzijde van zilver:

Voor wat betreft de wereldwijde zilverproductie ziet Morgan nog steeds een bijzonder krappe markt. Voor 2007 was er zestien jaar lang een tekort aan aanbod in de markt. Als de hoeveelheid zilver die jaarlijks via recycling op de markt komt wordt meegerekend is er wel sprake van een overschot, maar dat overschot wordt volledig opgenomen door vraag van beleggers. De beleggingsvraag is groot en zal volgens Morgan in de toekomst verder stijgen.

Net als met veel andere beleggingscategorieën wordt ook zilver gekenmerkt door een groeiende vraag bij een stijgende prijs. Er zijn volgens Morgan veel speculanten actief in de zilvermarkt, die proberen mee te liften op het momentum en daar aan proberen te verdienen. Hierdoor kent de zilvermarkt zeer sterke koersbewegingen, zowel opwaarts als neerwaarts. Het is een markt die volgens Morgan sterk in beweging kan worden gebracht zodra het grote geld instapt.

Over de toegenomen belangstelling van beleggers voor zilver in verhouding tot goud:

Volgens Morgan is het aanbod van fysiek zilver veel kleiner dan menigeen denkt, iets wat hij een jaar eerder al voorzien had. Door de stijging van de goudprijs wordt het volgens de zilveranalist 'te duur' voor kleine beleggers, waardoor ze steeds vaker kiezen voor zilver. Daaaast zijn de fundamentals van zilver volgens Morgan gunstiger dan die van goud.

Welk effect de toegenomen vraag naar zilver in verhouding tot goud zal hebben op de prijsverhouding tussen beide:

Eric Sprott maakte een aantal jaar geleden het statement dat er evenveel dollars worden belegd in goud als in zilver. Inmiddels verkoopt de US Mint zelfs meer dollars aan Silver Eagle's dan aan gouden munten. Deze ontwikkeling zet volgens David Morgan meer druk op de zilverprijs dan op de goudprijs, omdat er vandaag de dag maar 9x zoveel volume aan zilver als aan goud uit de grond wordt gehaald. Dit impliceert volgens David Morgan dat de prijs van zilver meer zal gaan stijgen dan die van goud en dat de goud/zilver ratio weer zal dalen. De ratio stond gedurende de zomer op ongeveer 60:1, maar is inmiddels alweer gezakt tot bijna 50:1. De trend van een dalende goud/zilver ratio zal volgens David Morgen doorzetten, tot de historische verhouding van 16:1 of 12:1 bereikt wordt.

Volgens de zilveranalist zijn veel beleggingsfondsen meer gericht op goud dan op zilver. De fundamentals van zilver zijn volgens Morgan minder bekend bij vermogensbeheerders. Die fundamentals zijn volgens Morgan positiever dan ooit tevoren, omdat zilver schaarser is geworden en meer beleggers wereldwijd het edelmetaal willen hebben. Volgens Morgan is het op de langere termijn dan ook onvermijdelijk dat het oude record van $50 per troy ounce verbroken wordt en dat ook de voor inflatie gecorrigeerde top van $135 per troy ounce bereikt zal worden.

Voorzichtigheid geboden

We moeten een slag om de arm houden bij dit soort voorspellingen. De gedachte dat de goud/zilver ratio uitsluitend door de factor schaarste zal teruglopen naar een historisch niveau van 16:1 of minder gaat voorbij aan het gegeven dat zilver niet omarmd wordt door centrale bankiers. De bovengrondse voorraad van zilver is relatief klein ten opzichte van de jaarlijkse productie, waardoor het aanbod van jaar tot jaar sterk kan schommelen. Daar komt bij dat de vraag voor het grootste gedeelte afkomstig is vanuit de industrie, vraag die sterk kan teruglopen in een economische depressie. De fundamentals van zilver zorgen ervoor dat de prijs van het edelmetaal sterk kan meebewegen met de stand van de economie, terwijl goud juist meer stabiliteit biedt.

David Morgan verwacht in 2013 een nieuw prijsrecord voor zilver

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.