De goudprijs lijkt al meer dan drie jaar gevangen te zitten in een bandbreedte van ongeveer $1.100 tot $1.300 per troy ounce, ondanks het feit dat centrale banken met hun stimuleringsprogramma’s vandaag de dag meer geld in de economie pompen dan ooit tevoren. Ook de oplopende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en tussen de Westerse wereld en Rusland lijken geen impact te hebben op de prijs van het edelmetaal.

Betekent het misschien dat de prijs van goud op dit moment een evenwicht bereikt heeft en dat dit de juiste goudprijs is? Wij durven daar geen uitspraken over te doen, maar Deutsche Bank heeft toch een poging gedaan de waarde van goud te bepalen. Analist Grant Sporre nam deze taak op zich en publiceerde onlangs een rapport waarin hij het edelmetaal op verschillende manieren tegen de meetlat houdt.

Wat is de waarde van goud?

Volgens de analist van Deutsche Bank is de waarde van goud subjectief en is het daarom onmogelijk om met een antwoord te komen waar iedereen tevreden mee kan zijn. De één ziet goud immers als de ultieme veilige haven in onzekere tijden, terwijl een ander het edelmetaal vooral ziet als een speculatieve belegging. En dan heb je nog een grote groep mensen die goud kopen als sieraad en die geen uitgesproken mening hebben over de prijs.

Omdat de meningen over het gele metaal zo uiteen lopen is het erg moeilijk om het edelmetaal te waarderen. Met aandelen, obligaties en vastgoed kun je de prijs afzetten tegenover het jaarlijkse rendement (cashflow), terwijl je de waarde van grondstoffen redelijk kunt schatten op basis van de marginale productiekosten. Maar goud is lastig op deze manier te waarderen, omdat de bovengrondse voorraad vele malen groter is dan de jaarlijkse productie van de goudmijnen. De traditionele waarderingsmethodes kun je dus niet zomaar toepassen op goud.

gold fair value 1

Deutsche Bank probeert de waarde van goud te bepalen (Via Zero Hedge)

Goud versus inflatie

Een alternatieve manier om de goudprijs te bepalen is door de prijsontwikkeling af te zetten tegen de inflatie. Als je aanneemt dat de koopkracht van goud door de jaren heen stabiel blijft, dan zou de prijs op de lange termijn evenredig moeten stijgen met de inflatie.

Deutsche Bank keek naar de prijsontwikkeling sinds 1971 en concludeert op basis van de consumenten prijsindex (CPI) dat de goudprijs vandaag de dag $735 per troy ounce zou moeten zijn. Op basis van de ontwikkeling van de producentenprijzen (PPI) zou de ‘juiste’ prijs voor goud op dit moment $810 per troy ounce moeten zijn.

Dat is veel minder dan de huidige prijs van ongeveer $1.260 per troy ounce goud, maar daar kunnen we op aanmerken dat de officiële inflatiecijfers om verschillende redenen veel lager zijn dan de daadwerkelijke inflatie. Volgens Shadowstats is de werkelijke inflatie in de Verenigde Staten veel hoger, zeker als de kosten van voedsel, brandstof en wonen volledig in de berekening worden meegenomen.

gold-cpi-ppi

Goudprijs versus consumentenprijzen en producentenprijzen (Via Zero Hedge)

Goud versus centrale banken

Een andere methode is om de waarde van goud af te zetten tegen de monetaire basis van centrale banken, vanuit de veronderstelling dat de waarde van het edelmetaal over de lange termijn corrigeert voor de verandering in de geldhoeveelheid.

Op basis van deze monetaire inflatie zou de goudprijs volgens Deutsche Bank juist veel hoger moeten zijn dan de $1.260 die men op dit moment betaalt voor een troy ounce. Analist Grant Sporre rekent door dat de balansen van de belangrijkste centrale banken sinds 2005 bijna vier keer zo groot zijn geworden, terwijl de bovengrondse goudvoorraad wereldwijd in dezelfde periode met slechts 20% is toegenomen.

Zou je de waarde van de totale goudvoorraad in hetzelfde tempo zijn gestegen als het balanstotaal van centrale banken, dan zou een goudprijs van $1.648 per troy ounce op dit moment volgens Deutsche Bank gerechtvaardigd zijn.

gold-balancesheets-centralbanks

Goud versus balanstotaal centrale banken (Via Zero Hedge)

Goud versus grondstoffen

Volgens Deutsche Bank kun je ook naar de goudprijs kijken in verhouding tot de prijs van andere grondstoffen, zoals olie en koper. Kijk je naar de historische verhoudingen tussen deze grondstoffen, dan zou goud bij een olieprijs van $50 per vat ongeveer $840 moeten kosten. Afgezet tegen een koperprijs van $5.600 per ton zou het gele edelmetaal iets meer waard moeten zijn, namelijk $960 per troy ounce.

gold-oil-copper-ratios

Goud versus olie en koper (Via Zero Hedge)

Productiekosten

Kijk je tenslotte naar de prijs van het edelmetaal in verhouding tot wat het kost om het vandaag de dag uit de grond te halen, dan kom je op een ‘evenwichtsprijs’ van $1.240 per troy ounce. Dit is ongeveer de prijs die je op het moment van schrijven voor het edelmetaal betaalt. Dat wil overigens niet zeggen dat dit de meest accurate benadering is, want de sector kan de productiekosten tijdelijk omlaag brengen door alleen de makkelijk winbare goudreserves uit de grond te halen. Dat zagen we bijvoorbeeld in de periode van 2013 tot en met 2015.

gold-miningcosts

Productiekosten van goud bewegen mee met de prijs (Via Zero Hedge)

Wat is de waarde van goud?

Deutsche Bank geeft verschillende mogelijkheden om de waarde van de goud te schatten, maar op iedere methode valt het een en ander aan te merken. Kijk je fundamenteel naar goud, dan zie je dat het edelmetaal door de menselijke geschiedenis heen haar waarde heeft weten te behouden. Heel lang geleden werd het gebruikt als een soort ruilmiddel, later werd het in gestandaardiseerde vorm van munten gebruikt om de handel te bevorderen. Vandaag de dag is geld teruggebracht tot haar essentie, namelijk een universeel verhandelbaar schuldbewijs. Goud daarentegen schikt zich steeds beter in haar rol als een solide vorm van vermogen, naast andere vermogenstitels als vastgoed, grond, sieraden en kunst.

Ook centrale banken zijn goud als zodanig gaan waarderen, met uitzondering van de Federal Reserve die de waarde van goud nog steeds niet erkent en het tegen de historische vaste prijs van $42,22 per troy ounce op haar balans zet. Rusland, China en de Eurozone waarderen het goud naar de marktprijs en beschouwen het edelmetaal als belangrijk onderdeel van de monetaire reserves. Vermogende spaarders kunnen het voorbeeld van de insiders van het financiële systeem volgen door ook goud in hun portefeuille op te nemen.

gs-logo-breed

Dit artikel wordt u aangeboden door Goudstandaard, uw adres voor de aankoop en verzekerde opslag van edelmetalen. Wilt u goud kopen? Neem dan contact op door te mailen naar contact@goudstandaard.com of door te bellen naar +31(0)88-4688488.