Met behulp van Google Translate en eigen verbeteringen, de analyse van Dimitri Speck via Safe Haven:

 

U heeft het vast eerder gezien, toch? Plotseling daalt de prijs van goud of zilver in een rechte lijn naar beneden. Zonder aanwijsbare reden gaat een deel van zijn waarde binnen enkele minuten verloren. In andere markten zijn dit soort snelle dalingen uiterst zeldzaam.

Waarom lijken deze scherpe koersdalingen uit het niets te komen? Gewoonlijk zullen professionele beleggers hun best doen om juist geen grote verkooporders in ene keer uit te voeren. [Zodoende] vermijden zij dat zij de markt in beweging zetten en winst [mislopen]. Niettemin lijkt het er in de markt voor edelmetalen op, dat sommige partijen vaak onhandig zijn wat tot abrupte prijsdalingen leidt. De reden is echter niet onhandigheid, maar andere belangen: deze spelers willen prijzen beïnvloeden met hun verkoopacties. Sinds 5 augustus 1993, toen deze plotseling prijsbewegingen begonnen [..] met een statistisch meetbare frequentie, hebben een aantal financiële instellingen systematisch geïntervenieerd op de [termijn]markt voor edelmetalen.

Deze acties werden geïntroduceerd onder leiding van de Amerikaanse Federal Reserve. Er zijn een aantal motieven hiervoor, zoals het aftoppen van inflatieverwachtingen of in tijden van crisis markten te kalmeren door [aan de hand van de goudprijs] het signaal van stabiliteit te geven. Na verloop van tijd werden ook de winstbelangen van private banken, [banken] met nauwe banden met centrale banken, ook een reden. Deze abrupte prijsdalingen zijn een middel om druk uit te oefenen op de goud- en zilverprijs die beleggers intimideren en hen uit de markt drijven. Deze prijsdalingen zijn grondig geanalyseerd in wat nu de meest belangrijke monetaire metaalmarkt is: goud (zie www.geheime-goldpolitik.de/english).

Maar hoe zit het met het kleine broertje van goud: zilver? Laten we eens nauwkeuriger kijken aan de hand van van wat bekend staat als de intra-day seizoensgrafieken. Deze grafieken verschillen fundamenteel van de grafieken die de meesten van ons gewend zijn [..]. Terwijl normale intra-day grafieken een beeld tonen van de prijzen gedurende een dag, worden in seizoensgebonden intra-day grafieken de prijzen over een groot aantal dagen gemiddeld en geven daarmee de prijzen op de diverse tijdstippen op de dag weer. Dit stelt u eenvoudig in staat om typische patronen te zien in de prijzen gedurende de [handels]dag. De onderstaande grafiek toont het gemiddelde intra-day prijsverloop van zilver in de afgelopen 11 jaar (te beginnen met de beschikbaarheid van intra-day prijzen voor zilver). De horizontale as geeft de tijd van de dag (ET) weer. De verticale schaal is de zilverprijs (geïndexeerd naar 1000). Deze intra-dag grafiek voor de gemiddelde prijs is berekend op basis van miljoenen one-minute prijzen.

Grafiek 1 – Zilver intraday gemiddelde augustus 1998-2010

Een toegenomen aantal scherpe prijsdalingen is duidelijk zichtbaar bij de [zogenaamde] price-fix in London om 07:00 AM [Easte Time; op dat moment wordt de prijs van goud in London gezet; zie Wikipedia]. Ze zijn ontstaan ​​door het feit dat er zoveel schok-achtige prijsinterventies plaatsvonden op dit moment van de dag zodat deze door de prijzen te middelen zichtbaar worden. De reden voor deze accumulatie [van scherpe prijsdalingen op dat moment van de dag] kan het belang van de Londense “price-fixing” zijn als de benchmark voor de markt [de benchmark is de richtprijs voor de markt waar iedereen naar kijkt]. Blijkbaar hoopt men dat de prijsschokken op dat moment op de dag een sterkere invloed heeft op de beslissingen van beleggers dan op andere momenten op de dag. Een andere sterke daling is te zien om 10.00 uur [AM] New York tijd. De reden hiervoor is de sterke correlatie van zilver met goud. Ter illustratie, de volgende grafiek toont de gemiddelde intra-day prijs weer van goud over dezelfde lengte van de tijd, dus 11 jaar.

Grafiek 2 – Goud intraday gemiddelde augustus 1998-2010

U kunt een zeer sterke daling van de goudprijs om 10.00 uur in New York zien. Dit is ook het moment van de vaststelling van de goudprijs in Londen [London price-fix], en het moment wanneer een toename in de handel van goudcontracten plaatsvindt. Dit is de reden waarom zilver ook op dat moment vaak daalt – zilverhandelaren nemen vaak de schommelingen in de goudprijs als uitgangspunt. Echter, niet alle schokkerige prijsbewegingen in de zilvermarkt kunnen verklaard worden met de prijsbewegingen in de goudmarkt. De belangrijkste prijsdaling in zilver heeft niet hetzelfde equivalent in goud. De prijsdaling bij de vaststelling van zilver toont aan dat er verschillende acties [/interventies] in de zilvermarkt zijn, onafhankelijk van die in de goudmarkt.

Echter, beide markten tonen aan dat prijsbewegingen geclusterd zijn die niet per se iets te maken hebben met het tijdstip op de dag. Op geen enkele manier worden marktinterventies uniform uitgevoerd, het is eerder zo dat in plaats daarvan deze activiteiten over de periode veranderen. Er waren jaren waarin prijsschokken zeldzaam waren (of niet vaak genoeg plaatsgevonden op hetzelfde moment) en dus niet zichtbaar worden in het gemiddelde prijsverloop (bijvoorbeeld 2010). Er waren ook jaren met voorkeuren voor andere tijdsstippen op de dag. In sommige jaren vielen prijsinterventies juist samen met de handelsuren van de COMEX in New York. De volgende grafiek is een voorbeeld van de gemiddelde intra-day prijs voor zilver in 2002.

Grafiek 3 – Zilver intraday gemiddelde 2002

Deze grafiek laat duidelijk zien dat de prijs zeer frequent daalt bij de opening [van de COMEX] en opnieuw bij het sluiten van de handel op de COMEX. Het motief voor de frequente daling bij de opening zal waarschijnlijk te maken hebben met het irriteren van handelaren meteen vanaf het begin van de handel. De daling op het einde van de handelsdag is op haar beurt te wijten aan het beïnvloeden van de benchmark-prijs [de richtprijs op de termijnmarkt die in media wordt genoemd], met name met het oog op de volgende beursdag. De verschillen met de eerste grafiek laten zien dat er geen rigide patroon van handelen is [/geen vaste volgorde van prijsinterventies], wat ook voor de hand ligt voor [de interventies] die over een periode van jaren plaatsvindt. Prijsschokken vinden ook plaats op de momenten dat de hoofdrolspelers willen dat ze optreden. De focus verandert [dus] over de tijd. Dat is waarom de prijsschokken soms ophopen bij de [Londen] price-fix, soms bij de opening [van COMEX] of bij het sluiten [ervan]. Overigens toont grafiek 3 geen waaeembare daling op het moment van de price-fix. Dit benadrukt dat duidelijke dalingen in grafiek 1 niet het gevolg zijn van technische  redenen zoals de gebruikelijke bewegingen van de markt, maar juist het gevolg zijn van prijsinterventies.

Op 5 augustus 1993 begon de systematische interventie op de goud- en zilvermarkt en die vindt tot op de dag van vandaag plaats. Scherpe prijsdalingen zijn een belangrijk onderdeel van deze activiteiten. De spelers kiezen bepaalde tijdstippen op de dag om prijsschokken te laten optreden waardoor deze ook gemakkelijk zijn te ontdekken in de gemiddelde prijzen in intra-day grafieken. De prijsdalingen in zilver zijn niet alleen te wijten aan een correlatie met goud. De verschillen tussen [de prijzen in de] gemiddelde intra-day grafieken voor goud en zilver laten juist zien dat er sprake is van onafhankelijke prijsinterventie in de zilvermarkt.