Door Willem Middelkoop

Zo’n maand geleden werd bekend dat het pensioenfonds voor de Glasfabrieken haar goudbelegging verplicht moest reduceren tot onder de 3% van haar beleggingsportefeuille.
Een snelle rekensom leert dat wanneer alle Nederlandse pensioenfondsen 3% van hun pensioenvermogen in goud beleggen, zij de hand leggen op een slordige 725 ton goud. Dat is meer dan DNB zelf als monetaire reserve aanhoudt en meer dan 25% van de jaarlijkse productie van goud.  
Wanneer Nederlandse pensioenfondsen daadwerkelijk deze hoeveelheid goud zouden kopen dan ontstaat er een probleem want er is nu al enorm tekort aan goud; de vraag van ruim 4.000 ton overschrijdt het jaarlijkse aanbod van zo’n 2.500 ton.
Nederland is echter niet het enige land met pensioenfondsen. Wereldwijd hebben pensioenfondsen een geschat vermogen van ruim $31.000 miljard opgebouwd. Nu heeft een typisch pensioenfonds (één zoals DNB die graag ziet) gemiddeld zo’n 3% in grondstoffen belegd en van die grondstofbeleggingen is hooguit 5% in goud belegd of ruim $46,5 miljard.