Endeavour Mining verwacht lagere zilverprijs

Endeavour Mining gaat vooral bezuinigen op de exploratiekosten en de lange-termijn investeringen, zoals het identificeren en aanboren van nieuwe reserves. Van alle geplande investeringen die nog niet essentieel zijn voor de productie van dit jaar heeft de mijn 20% uitgesteld. Ook wordt een kwart van het budget voor exploratie geschrapt en worden kostenbesparingen doorgevoerd in de operationele kosten van de mijnen. Dat zal gepaard gaan met het ontslaan van personeel. Ook wil Endeavour Silver haar administratie- en managementkosten omlaag brengen, door het personeelsbestand te verkleinen en door 10% van het salaris van het management voorlopig niet uit te keren.

De bezuinigingen en hervormingen zullen geen negatieve impact hebben op de zilverproductie van 2013, zo stelt het bedrijf. Volgens Bradford Cooke, de directeur van Endeavour, slaagde het management er in 2008 ook in de kosten terug te brengen, na een soortgelijke daling van de zilverprijs. Toen kwam het mijnbouwbedrijf sterker uit de crisis. “Het loont om voorzichtig te zijn in tijden als deze”, aldus de CEO.

Een daling van de zilverprijs drukt op de winstmarge van de mijn, waardoor deze geneigd zal zijn in te teren op de bestaande reserves. Als de prijs weer stijgt wordt het lucratief om nieuwe reserves te identificeren en aan te boren. Dat zijn precies de uitgaven waarop Endeavour zal bezuinigen. Endeavour is een mid-cap zilvermijn die werd opgericht in 2004 en die actief is in Mexico. Het bedrijf wist sinds de oprichting ieder jaar haar zilverproductie en -reserves uit te breiden. Het bedrijf heeft drie operationele zilvermijnen en combineert exploratie en acquisitie om de toekomstige zilverproductie veilig te stellen.

Endeavour Mining verwacht lagere zilverprijs en snijdt in de kosten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.