Financiële departement South Carolina erkent manipulatie goud en zilver

Via het blog SGT Report kwamen we dit opmerkelijke – zes pagina’s tellende – rapport tegen. Het rapport is te downloaden op de website treasurer.sc.gov en is opgesteld in opdracht van de staat South Carolina. Dat het rapport openlijk spreekt over manipulatie in de goud- en zilvermarkt is opmerkelijk, want dat is een onderwerp dat totnogtoe alleen werd erkend in het zogeheten underground circuit. Het rapport staat vol met stuk voor stuk zeer opmerkelijke bevindingen en conclusies, waardoor we het bestempelen als een must-read voor beleggers in goud en zilver en voor iedereen die in het algemeen geïnteresseerd is in deze markten. We lichten een aantal fragmenten uit het rapport, dat hier volledig te downloaden is.

Het rapport onderschrijft de claims die de Gold Anti-trust Action Committee (GATA) al jaren verdedigt. Het bewijsmateriaal stapelt zich op, maar toezichthouders als de SEC en de CFTC hebben het onderwerp nog niet de aandacht gegeven die het verdient. De auteur van het rapport lijkt goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de papieren goudmarkt, want zo kunnen we de termijnmarkt wel noemen die de wereldwijde spotprijs bepaald. Hier volgen een aantal opmerkelijke passages uit het rapport (belangrijkste stukken hebben we vetgedrukt).

“Similar to other commodities, the value of gold and silver is determined by supply and demand, as well as speculation. The Federal Reserve, The London Bullion Market Association, JP Morgan Chase, and HSBC Holdings have practiced fractional-reserve banking and engaged in naked short selling causing artificial price suppression.”

Daar staan ze, de namen van de partijen die volgens het rapport verantwoordelijk zijn voor de manipulatie op de goud- en zilvermarkt, die als doel heeft de prijzen te onderdrukken! Het verbaast ons echt dat deze woorden afkomstig zijn van een overheidsinstantie uit South-Carolina.

De handel in contracten op toekomstige levering van goud en zilver is het speelveld geworden van speculanten, waaronder twee grote zakenbanken die JP Morgan en HSBC heten. Deze banken hebben een grote shortpositie en zouden van tijd tot tijd toeslaan door vele contracten op de markt te dumpen. In het rapport worden deze banken bij naam genoemd in de context van de manipulatie op de goud- en zilvermarkt. Opvallend is dat ook de Federal Reserve en de Londen Bullion Market Association in het rapport worden genoemd als deelnemers in het spel van ‘fractional reserve’ handel in de goud- en zilvermarkt en het zogeheten naked short gaan, met als doel om de prijzen van goud en zilver te onderdrukken.

Het rapport vervolgt met verschillende beleggingsvormen van (papieren) goud en zilver, zoals ETF’s, certificaten, ‘gold pools’ en derivaten. Ook hier wijst de auteur van het rapport correct op de risico’s die verbonden zijn aan papieren instrumenten die de goudprijs volgen en die gedekt zouden zijn door een zekere hoeveelheid edelmetaal. Het volgende wordt geschreven over de certificaten voor goud, die uitgegeven kunnen worden door banken.

“Banks may issue gold certificates for gold which is allocated (non-fungible) or unallocated (fungible). Unallocated gold certificates are a form of fractional reserve banking and do not guarantee an equal exchange for metal in the event of a run on the tank’s gold on deposit. Allocated gold certificates should be correlated with specific numbered bars, however it is difficult to prove whether a bank is improperly allocating a single bar to more than one investor.

Ook de derivaten van goud en zilver worden in het rapport kritisch belicht. We lezen en quoten het volgende stuk over de werking van de COMEX. Het wordt steeds leuker…

“As of 2009 holders of COMEX gold futures have experienced problems taking delivery of their metal. Along with the chronic delivery delays, some investors have received delivery of bars not matching their contract in serial number and weight. Because of these problems, there are conces that COMEX may not have the gold inventory to back its existing warehouse receipts.

De auteur van het rapport twijfelt dus openlijk aan de betrouwbaarheid en degelijkheid van de papierhandel op de COMEX. De genoemde risico’s zijn dusdanig groot dat het rapport een negatief advies geeft voor deze beleggingsvorm!

In de conclusie schrijft het rapport dat goud en zilver al significant in prijs zijn gestegen en in de toekomst opgeblazen zouden kunnen worden tot een bubbel. Volgens het rapport moet er met publiek geld anders worden omgegaan dan met private beleggingen, waardoor riskante en speculatieve beleggingsvormen niet in aanmerking komen. De beleggingen in verschillende afgeleide financiële producten van goud en zilver kennen de nodige risico’s, waardoor men uiteindelijk een negatief advies geeft ten aanzien van beleggen in goud en zilver.

Fysiek goud en zilver ook afgewezen

De mogelijkheid om het goud en zilver fysiek te kopen en op te slaan is nauwelijks onderzocht, want deze optie wordt zonder behoorlijke toelichting als volgt afgeschoten…

South Carolina does not have the capacity to store or funding to secure gold and silver bullion. For these reasons the State Treasurer’s Office does not advise investing in gold and silver bars and coins.”

Het rapport sluit af met grafieken van de goud- en zilverprijs over de afgelopen vijftig jaar. Hierin worden de nominale en de voor inflatie gecorrigeerde historische koersen weergegeven. Voor zowel goud als zilver staan we nog onder de piek van 1980, na correctie voor de inflatie (CPI-U). Ook geeft het rapport een interessante tabel met historische prijzen voor zowel goud als zilver tot het jaar 1840.

Historische goud- en zilverprijzen uit het rapport

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *