Goud als diversificatie voor een beleggingsportefeuille

De resultaten van dit nieuwe onderzoek, dat de Britse vermogensbeheerder als uitgangspunt nam, zijn in lijn met de resultaten van eerdere onderzoeken van de World Gold Council. Hieruit zou al zijn gebleken dat het toevoegen van goud een portefeuille met grondstoffen versterkt en dat het edelmetaal ook bescherming biedt in zowel inflatoire als deflatoire omgevingen. Het onderzoek laat zien hoe goud in een gespreide aandelenportefeuille de correlatie met de markt verkleind. Anders gezegd: de portefeuille als geheel wordt minder kwetsbaar voor grote koersdalingen in aandelen, grondstoffen of schommelingen in valuta. De unieke eigenschappen van goud zorgen ervoor dat het de meest effectieve ‘hedge’ is tegen beleggingen in aandelen, grondstoffen en valuta.

Minder volatiliteit

De goudprijs laat minder volatiliteit zien dan de belangrijkste graadmeter op de Britse effectenbeurs, de FTSE 100. Bij neerwaartse koersbewegingen laat het edelmetaal een minder grote volatiliteit zien dan de belangrijkste Britse aandelenindex, terwijl de volatiliteit in een opgaande markt juist groter is voor het glimmende edelmetaal. Koersdalingen op de Britse aandelenbeurs zijn volgens het onderzoek, dat zich baseert op data van Bloomberg en de World Gold Council, groter dan de koersdalingen van goud. De snelheid waarmee de koersen stijgen blijkt bij goud tegelijkertijd groter te zijn dan bij de aandelen uit de FTSE 100. Diversificatie binnen aandelen, grondstoffen en valuta (bijvoorbeeld door opties, derivaten en short posities), zijn door de negatieve correlatie minder interessant dan goud. Het edelmetaal heeft in een opgaande markt een positieve correlatie met andere beleggingen, waardoor de kosten van deze vorm van ‘hedging’ beperkt blijven.

correlatie-goud-aandelen-wgc

Goud geeft betere spreiding aan een beleggingsportefeuille

volatility-ftse-gold-wgc

Wat doet het edelmetaal bij een stijgende en een dalende beurs?

Bescherming tegen grote koersdalingen

Het onderzoek laat ook zien hoe de correlatie van het gele metaal zich ontwikkeld bij stabiele en scherp dalende aandelenkoersen. Hieruit blijkt dat de sterke correlatie van de FTSE 100 met aandelen wereldwijd (MSCI World excl. Verenigd Koninkrijk) en met de S&P Goldman Sachs Commodity Index (24 verschillende grondstoffenprijzen) alleen maar sterker blijkt te zijn bij een grote daling van de aandelen op de FTSE 100. De correlatie met goud wordt onder deze omstandigheden juist sterk negatief (-0,48 correlatie). Concluderend kan men stellen dat de wereldwijde aandelenmarkten en grondstoffenmarkten sterk samenhangen met de Britse FTSE 100 aandelenindex, terwijl goud juist de verliezen kan dempen als de beurzen meer dan twee standaarddeviaties dalen.

correlation-gold-wgc

Goud is vooral goede hedge bij sterk dalende aandelenkoersen

Liquiditeit en ‘counterparty risk’

De World Gold Council schrijft dat goud zowel in goede als slechte economische tijden een zeer liquide positie is in de beleggingsportefeuille. Daarbij verwijst men naar een recent onderzoek van de Londen Bullion Market Association (LBMA) waaruit blijkt dat de dagelijkse omzet in ‘goud’ gemiddeld $240 miljard per dag is. Goud kan daarbij tussen haakjes geschreven worden, want het betreft zowel handel in fysiek goud als handel in ETF’s en in goudrekeningen die geen toegewezen goudpositie hebben voor de klanten. Hierbij merkt de WGC terecht op dat alleen het bezit van fysiek edelmetaal onder eigen beheer vrij is van het risico van een tegenpartij. De meerwaarde van deze eigenschap is onder stabiele economische omstandigheden beperkt, maar laat zich gelden gedurende een economische crisis.

Onderzoek

Het onderzoek van de WGC stelt de volatiliteit, het rendement en de correlatie van verschillende beleggingscategorieën vast in de periode van begin 1987 tot en met eind 2011. Hieruit blijkt dat de portefeuilles met een toewijzing van een paar procent in goud een hoger risico-gecorrigeerd rendement oplevert. Vooral de laatste jaren blijkt dat een beleggingsportefeuille met een allocatie in goud het veel beter heeft gedaan dan een soortgelijke portefeuille zonder goud. Voor alle details verwijzen we naar het onderzoek van de World Gold Council, dat hier te downloaden is als PDF bestand.

optimal-gold-allocation-wgc

De optimale allocatie van goud in de beleggingsportefeuille

portfolio-performance-gold-wgc

Toevoeging goud aan beleggingsportefeuille zorgt voor beter rendement

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo