goudhedgingGoudmijnen hebben vorig jaar 103 ton meer goud gehedged dan in 2013, zo blijkt uit de laatste Global Hedge Book Analysis van Société Générale en Thomson Reuters GFMS. Dat is de grootste toename op jaarbasis sinds 1999. Het rapport – dat vier keer per jaar wordt uitgebracht – geeft een overzicht van alle goudmijnen die hun productie afdekken tegen schommelingen van de goudkoers.

Het ‘hedgen’ of vooruit verkopen van goud was eind jaren ’90 heel gebruikelijk, omdat de goudprijs toen al jaren daalde en nauwelijks boven de productiekosten kwam. Duizenden tonnen aan productie werden toen al op papier vooruit verkocht, zodat de continuïteit van de goudmijnsector gewaarborgd bleef en de productie op peil bleef.

Toen de goudprijs vanaf 2002 weer begon te stijgen werd het voor goudmijnen minder interessant om de prijs vast te leggen. De aanhoudende prijsstijging leverde de mijnen extra winst op, terwijl het risico op een prijsdaling veel minder grote gevolgen had. De goudprijs lag namelijk al ver boven de productiekosten. Gaandeweg werd de hedging activiteit in de mijnbouwsector vrijwel volledig afgebouwd, maar nu lijkt die trend zich weer om te keren…

argentor