Goudmijnen kunnen steeds minder goud vinden

De goudmijnsector heeft steeds meer moeite om nieuwe goudreserves te vinden. Ondanks miljardeninvesteringen in exploratie worden er de laatste jaren maar weinig nieuwe reserves gevonden, terwijl de productiekosten van bestaande mijnen steeds hoger worden. Kijken we naar de afgelopen dertig jaar, dan zien we dat het rendement op investeringen in deze sector sterk is afgenomen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de goudmarkt en voor beleggingen in goudmijnen?

Minder nieuwe ontdekkingen

Analist Marin Katusa van Katusa Research verzamelde cijfers over de goudmijnsector en concludeerde dat er in de laatste 24 maanden geen enkele grote ontdekking meer is gedaan, ondanks het feit dat er in deze periode bijna $10 miljard werd uitgegeven aan exploratie. Ter vergelijking, in het jaar 1990 wist de sector met slechts $2 miljard aan investeringen nog 100 miljoen troy ounce aan nieuwe goudreserves te vinden.

Door de daling van de goudprijs van de afgelopen jaren hebben de goudmijnen wat bezuinigd op hun exploratiekosten, maar nog steeds gaan er veel grotere bedragen in om dan in de jaren negentig. Dat betekent dat de productiekosten per troy ounce door de jaren heen sterk zijn toegenomen.

Steeds minder grote ontdekkingen van goudreserves (Bron: Katusa Research)

Exploratiebudget afgezet tegen goudvondsten (Bron: Katusa Research)

Hogere productiekosten

Dat de goudmijnen moeite hebben om hun reserves aan te vullen blijkt ook wel uit de ‘Reserve Life Index’, de verhouding tussen de reserves van een mijn en de jaarlijkse productie. Deze index is de afgelopen tien jaar met bijna 40% gedaald, wat betekent dat het voor de goudmijnen steeds lastiger zal worden om de productiecapaciteit op langere termijn op peil te houden. Ook zien we dat mijnen steeds meer gouderts van een lagere kwaliteit verwerken. Sinds 2007 is de gemiddelde ertsgraad gedaald van 1,97 naar 1,35 gram per ton.

Goudmijnsector heeft moeite om reserves aan te vullen (Bron: Katusa Research)

Goudproductie versus ertskwaliteit (Bron: Katusa Research)

Wat betekent dit voor de goudmarkt?

Volgens cijfers van de World Gold Council zijn goudmijnen verantwoordelijk voor meer dan 70% van het jaarlijkse aanbod van edelmetaal. Daalt deze productie en blijft de vraag naar het edelmetaal constant, dan zou je op basis van vraag en aanbod een stijging van de goudprijs mogen verwachten. Aan de andere kant betekent een hogere goudprijs dat meer reserves die op dit moment niet rendabel zijn weer winstgevend gemijnd kunnen worden.

Blijft de goudprijs op het huidige niveau, dan zullen de grote mijnbouwbedrijven met voldoende financiële middelen op overnamepad gaan om hun toekomstige productiecapaciteit veilig te stellen. Daardoor kunnen ook investeringen in kleine goudmijnen interessant zijn, al is het dan wel van belang om de goudmijnen per geval te beoordelen.

Volg Marketupdate nu ook via Telegram

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *