Voor iedereen die in goud belegd zijn de volgende grafieken erg belangrijk om te bekijken. Voor beleggers die een positie hebben in fysiek goud zullen de grafieken die voor een langere termijn de neerwaartse prijscorrecties laten zien relevanter zijn dan de kortere termijngrafieken. Immers, een belegger in fysiek zal geneigd zijn om die positie minder vaak te verhandelen dan beleggers die een papieren positie hebben.

Beleggers die handelen in bijvoorbeeld goudfutures, ETFs of opties daarop, of anderszins in papieren claims op goud, zullen vaker van positie veranderen en moeten rekening houden met prijsschommelingen op zeer korte termijn. De veelal gebruikte hefboom, met name die bij een futures-contract in goud, levert een hoger rendement op wanneer de goudprijs stijgt, maar tegelijkertijd geldt dat het verlies toeneemt indien de prijs daalt. De volatiliteit of de beweeglijkheid van de goudprijs bezien over verschillende termijnen, zal dus afhankelijk van de soort goudbelegging een andere relevantie voor beleggers hebben.

Baker Avenue Asset Management bracht elke neerwaarstse prijscorrectie van goud van meer dan 8% op dagelijkse, maandelijkse, kwartaal en jaarbasis in kaart, en kwam met de volgende vier grafieken. Via Casey Research:

Prijscorrecties van méér dan 8% op een dag:

Prijscorrecties van méér dan 8% in een maand:

Prijscorrecties van méér dan 8% in een kwartaal:

Prijscorrecties van méér dan 8% per jaar: