Grafiek: China importeerde in november 90,8 ton goud

Zero Hedge publiceert iedere maand een geactualiseerde grafiek met de totale goudimport van China over 2012. Het is niet duidelijk hoeveel van deze goudstaven terecht komen bij de centrale bank, maar we twijfelen er niet aan dat een aanzienlijk deel van het goud die kant op gaat. China is de grootste goudproducent ter wereld met een jaarproductie van 355 metrische ton in heel 2011. Het Aziatische land geeft al een aantal jaar geen actuele data meer door betreffende de omvang van de goudreserve, maar het behoeft geen uitleg dat het land haar goudreserve sterk aan het uitbreiden is. In 2011 werd voor in totaal 392,6 metrische ton goud ingevoerd via Hong Kong. 

China, dat meer dan $1 biljoen aan dollarreserves heeft, koopt veel goud om zich in te dekken tegen een valutacrisis. De goudvoorraad van China was zeer klein ten opzichte van de omvang van de economie, maar de laatste drie jaar heeft het land veel inspanning geleverd om die achterstand weer in te halen. Hoeveel goud China nu precies heeft liggen bij de centrale bank weten we niet, maar het zou ons niet verbazen als dat minstens het dubbele is van het laatst vrijgegeven cijfer van 1.054,1 ton.

Zero Hedge duikt dieper in de data en komt tot een opvallende conclusie: In 2012 kocht China voor $39 miljard aan goudstaven, terwijl het netto slechts $10 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties aan haar balans toevoegde. De verschuiving van dollarreserves naar goudreserves vindt blijkbaar nu al plaats op basis van het volume. Als de goudprijs in de toekomst verder stijgt zal de goudcomponent op de balans van de People's Bank of China naar verhouding nog meer terrein winnen ten kosten van valutareserves.

Mark-to-market model

China hanteert net als het Eurosysteem het mark-to-market model, waarin de goudvoorraad op de balans van de centrale bank periodiek opnieuw gewaardeerd wordt naar de actuele marktprijs. De stijgende goudprijs heeft er binnen het Eurosysteem al voor gezorgd dat de goudreserve inmiddels meer euro's waard is dan de buitenlandse valutareserve. China haakt ook aan op dit model, waarin goud als bezit op de balans van de centrale bank geplaatst wordt en het tegenover het geld in omloop gezet wordt. Voordat het daar de vruchten van kan plukken moet het land wel een aanzienlijk hoeveelheid goud hebben. Onderstaande figuur, gebaseerd op de gegevens van Zero Hedge, laat zien dat China daar al druk mee bezig is. De onderste afbeelding van Wikipedia laat zien in welke landen de goudreserve per persoon het grootste was (in januari 2011).

Goudimport China via Hong Kong in 2012 (Bron: Zero Hedge)

Goudreserve landen per capita, waar ligt het meeste goud? Data van begin 2011 (Bron: Wikipedia)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.