Grafiek: Goudprijs versus officiële inflatie

Onderstaande grafiek is gebaseerd op jaar-op-jaar inflatiecijfers van het CBS vanaf het jaar 1970. De inflatiecijfers heb ik ieder jaar doorgerekend, zodat de cumulatieve ontwikkeling van het prijspeil zichtbaar wordt. Deze data heb ik vergeleken met de ontwikkeling van de goudprijs in euro’s, met als resultaat de volgende grafiek. De verticale as geeft een indexcijfer weer van de goudprijs ten opzichte van het prijspeil.

Een stijgende lijn betekent dus dat de koopkracht van goud in die periode steeg (koopkracht gemeten als CBS inflatiecijfer), terwijl een dalende lijn een afnemende koopkracht van goud laat zien ten opzichte van het mandje goederen waarmee het CBS de prijsontwikkeling berekent. Uit de grafiek is af te leiden dat de koopkracht van goud in Nederland tussen 1970 en 1980 sterk steeg. Vanaf 1980 t/m 1999 nam de koopkracht van goud weer af. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de koopkracht van goud gedurende deze ‘bear market’ maar liefst 4x zo groot was als in 1970. Vanaf 2004 begon de goudprijs weer veel sneller te stijgen dan de inflatie.

Zelfs mensen die op de piek van 1980 goud kochten hebben nog steeds hun koopkracht behouden. Vandaag de dag is de koopkracht van goud in Nederland (uitgaande van de juistheid van CBS inflatiecijfers) de helft groter dan tijdens de piek van 1980. Dat neemt niet weg dat iedereen die vanaf 1980 tot en met nu heeft vastgehouden aan goud een veel beter rendement heeft misgelopen op staatsobligaties, aandelen én vastgoed. Fysiek goud in eigen bezit genereert immers geen enkele cashflow. De koersen van aandelen en obligaties en de prijzen van vastgoed stegen behoorlijk in de tijd dat de goudprijs vlak bleef.

Concluderend kunnen we stellen dat goud over een langere looptijd inderdaad haar koopkracht weet te behouden, maar dat goud als belegging het in bepaalde periodes moest afleggen tegen verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en vastgoed.

Goudprijs versus inflatie

Ontwikkeling goudprijs ten opzichte van inflatie (CBS), de koopkracht van goud is toegenomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.