Grafieken: Is dit een gunstig moment om goud te kopen?

Nogmaals, ook ik weet niet wat de goudprijs de komende weken, maanden of jaren gaat doen. Daar kan ik ook weinig zinnigs over zeggen. Wel zien ik signalen die suggeren dat goud op de korte termijn bezien ondergewaardeerd is. Op Goudstudieforum werden onderstaande grafieken geplaatst, die beide op hun eigen manier laten zien dat goud op dit moment “oversold” is.

Technische analyse

De eerste grafiek geeft de ontwikkeling van de goudprijs in euro's vanaf juni 2008 weer. Op de website van Netdania kunt u zelf een soortgelijke grafiek op uw scherm krijgen, waaa u trendlijnen kunt intekenen en technische analyse kunt toepassen. Onder de prijsgrafiek staat nog een golvende lijn, dat is de stochastische oscillator. Dit is een moment indicator die laat zien hoeveel de slotkoers afwijkt van de bandbreedte van de prijzen over een zekere periode. Deze indicator volgt niet de prijs of het volume, maar slechts het momentum waarmee de prijs op en neer beweegt. Het momentum (die zichtbaar is als een golvende beweging) loopt vooruit op de prijs en heeft daarmee volgens sommigen een voorspellende functie. Men kan nooit met zekerheid zeggen wanneer het momentum gaat keren, maar deze zal ten alle tijde binnen een bandbreedte tussen de 0 en 100 blijven bewegen.

Een stochastische oscillator boven de 80 geeft daarbij aan dat een bepaalde belegging “overbought” is en dat deze op korte termijn overgewaardeerd is geraakt. Omgekeerd geldt een score van 20 of lager als “oversold”, de onderliggende waarde is dan teveel verkocht. Klik op de grafiek voor een grotere versie, waarop u kunt zien dat de stochastische oscillator inmiddels bij een score van minder dan 16 is aanbelandt. Het is de allerlaagste score die in dit tijdsbestek van 4,5 jaar gemeten is.

Met de aanname dat deze indicator inderdaad een voorspellende functie heeft zouden we de conclusie kunnen trekken dat goud in euro's momenteel sterk “oversold” is en dat de prijs in de nabije toekomst weer zal opveren.

De stochastische oscillator suggereert dat een stijging van de goudprijs in het vooruitzicht ligt (Bron: Netdania, via Goudstudieforum)

Fundamentele analyse

Een andere manier om naar de goudprijs te kijken is door deze af te zetten tegen het balanstotaal van centrale banken wereldwijd. Vorig jaar plaatsten we al een grafiek uit een rapport van Société Générale, die laat zien dat de goudprijs een zeer sterke correlatie vertoont met de ontwikkeling van het balanstotaal van een zevental grote centrale banken (omgerekend naar dollars). Ook in 2012 was dat het geval, zoals onderstaande grafiek laat zien. Echter begonnen de twee vanaf september uit elkaar te lopen. Het balanstotaal van de centrale banken bleef min of meer gelijk, terwijl de goudprijs begon weg te zakken.

De divergentie van deze twee lijnen suggereert dat ofwel het balanstotaal van centrale banken moet krimpen, ofwel dat de goudprijs weer moet stijgen. Deze conclusie volgt uiteraard uit de aanname dat er een relatie bestaat tussen de goudprijs en de ontwikkeling van de balansen van centrale banken.

Goudprijs versus balanstotaal centrale banken (via Goudstudieforum)

Voetnoot: Marketupdate geeft geen beleggingsadvies. Ik wijs hier alleen op bepaalde ontwikkelingen in de markt die naar mijn mening interessant zijn. De lezer moet zelf onderzoek doen alvorens een (significante) beleggingsbeslissing te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.