Ook fondsmanager BlackRock gelooft in goud

Het interview met de Evy Hambro verscheen afgelopen zaterdag in de krant, maar is uiteraard ook op de website van het FD te lezen. We nemen er enkele passages uit die goed aansluiten op datgene waar Marketupdate de afgelopen weken ook al geschreven heeft.

“V Is goud nog een veilige haven?
‘Goud is een briljante waardebeschermer. We hebben de prijsontwikkeling van een mandje met goederen eens tegen het licht gehouden. We hebben gekeken naar wat een pak melk 25 jaar geleden kostte, wat een vat olie toen deed, wat de gemiddelde huizenprijs was in Groot-Brittannië en nog wat andere zaken. In veel gevallen moet je voor dit soort producten in ponden nu minstens vier keer zo veel betalen als toen. Maar je hebt minder goud nodig om hetzelfde te kunnen kopen.’”
De relatieve waardevastheid van goud hebben we op Marketupdate al meerdere keren laten zien aan de hand van grafieken. Van de goud/olie ratio waar Hambro naar verwijst maakten we begin dit jaar een grafiek, die laat zien dat het historische gemiddelde op ongeveer 15 vaten olie per troy ounce goud lag. Uiteraard waren er periodes waarin de olieprijs relatief hoog of laag was, maar de prijsexplosie in dollars zien we niet terug als we olie uitdrukken in goud.
In maart plaatsten we enkele grafieken van Businessinsider, die laten zien dat de prijs van verschillende consumptiegoederen als voedsel, benzine, postzegels, electriciteit in goud de afgelopen decennia zelfs omlaag is gegaan. Evy Hambro neemt ook de huizenprijzen in Groot-Brittannië als voorbeeld, die zouden in goud gemeten ook goedkoper zijn geworden. Een bijzondere constatering, want in februari schreven we op Marketupdate nog dat de huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk sinds 1971 43x over de kop zijn gegaan. De prijsontwikkeling ziet er dus compleet anders uit wanneer men deze bekijkt vanuit een ‘valutabril’ of een ‘goudbril’.
Marketupdate plaatste in januari een grafiek van de Nederlandse huizenprijzen in goud, waaruit blijkt dat koopwoningen sinds 2003 al bijna driekwart goedkoper zijn geworden in termen van goud. In termen van goud betaalt men voor een gemiddelde woning nu evenveel goud als in 1990. Er is voldoende bewijs te vinden om de uitspraken van de BlackRock fondsmanager te onderbouwen.
“V De recente prijsval verontrust u niet?
‘De daling kwam door speculatie in de papieren handel. De vraag naar goud zelf, het fysieke product, is sindsdien alleen maar toegenomen. Ik spreek geregeld met mensen in Azië. In Hongkong en India staan er rijen bij juwelierszaken. Er is niet genoeg goud om aan de vraag te voldoen. Dat is in maanden niet voorgekomen en van zo’n situatie was ook geen sprake toen de prijs op $ 1900 stond. Toen was de fysieke vraag naar goud relatief laag.’”
Ook op Marketupdate hebben we gewezen op de twee gezichten van de goudmarkt. Enerzijds is er de speculatie in de ‘papieren’ goudmarkt, waar vrijwel uitsluitend claims worden uitgewisseld, anderzijds is er de fysieke markt van beleggingsgoud en -zilver in de vorm van munten en baren. In de papieren markt moesten veel speculanten posities sluiten, omdat ze de margin calls niet konden dragen en met teveel geleend geld in de markt zaten. Dan zijn er nog de handelaren die besloten goud te verkopen, omdat een belangrijk steunpunt van $1.525 per troy ounce doorbroken werd. Ondertussen was de vraag naar fysiek metaal bijzonder groot. In de Marketupdate Weekendeditie van week 17 en 16 kon u daar alles over lezen.
“V Hoe verklaart u de Aziatische belangstelling?
‘De mensen in Azië gebruiken de prijsval om toe te slaan en goud te kopen. En wat we in het Westen niet altijd goed beseffen: zij kopen sieraden vanwege het gewicht aan puur goud dat erin zit en niet, zoals wij hier, vanwege het merk dat erop staat. Als ik een gouden ring hier omsmelt, krijg ik voor de hoeveelheid goud een derde van de aanschafprijs terug. Daar is het 99%.’”
In landen als India en China heeft men de gewoonte om gespaard geld om te zetten in fysiek goud, terwijl we in de ‘Westerse wereld’ geleerd hebben om geld op een bankrekening te zetten en via een fractioneel systeem uit te lenen met rente. Dat verklaart de afwijkende visie op gouden sieraden. Marketupdate vertaalde een interessante analyse van FOFOA over goud. Die kunt u hier teruglezen.
Evy Hambro merkt in het interview op dat de productie van goud nauwelijks is toegenomen, terwijl de vraag steeds groter wordt. Dat heeft een prijsopdrijvend effect. Ook merkt hij op dat de opmars van papieren handel in goud heeft gezorgd voor meer liquiditeit in de markt, maar dat het de goudprijs tegelijkertijd veel volatieler heeft gemaakt. Voor beleggers met een lange termijn horizon is dat minder problematisch dan voor handelaren die dagelijks op de markt actief zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.