Silver Institute: Vraag naar zilver als belegging blijft sterk

Aanbod

De mijnproductie van zilver groeide in 2012 naar 787 miljoen troy ounce, een stijging van 30 miljoen vergeleken met een jaar eerder. De toename kon voor een groot gedeelte toegeschreven worden aan lood- en zinkmijnen, die zilver als bijproduct uit de grond halen. Pure zilvermijnen produceerden in 2012 1% meer zilver dan het jaar daarvoor. Mexico was in 2012 de grootste producent van zilver, gevolgd door China, Peru, Australie en Rusland. De productiekosten voor één troy ounce zilver in een primaire zilvermijn stegen in 2012 naar gemiddeld $8,88.

Uit de secundaire markt kwam het afgelopen jaar 253,9 miljoen troy ounce aan zilver op de markt, iets minder dan de 258,1 miljoen troy ounce in 2011. Het afbouwen van voorraden door overheden zorgde ook voor een klein beetje fysiek aanbod van zilver, in 2012 was dat 7,4 miljoen troy ounce.

Vraag

De industriële vraag naar zilver was in 2012 een stuk lager dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Silver Institute. De zilverconsumptie voor industriële toepassingen liep terug van 487,7 naar 465,9 miljoen troy ounce, terwijl de vraag naar zilver voor fotografie kromp van 66,1 naar 57,8 miljoen troy ounce. De vraag naar juwelen bleef ongeveer gelijk op 185,6 miljoen troy ounce. Het Silver Institute merkt op dat de vraag naar zilveren juwelen van 2011 naar 2012 minder sterk daalde dan de vraag naar gouden juwelen.

De daling van de industriële vraag werd volgens het Silver Institute opgevangen door beleggers die meer zilver kochten. Er werd in 2012 in totaal 92,7 miljoen troy ounce omgezet in munten en medailles, minder dan de 118,3 miljoen troy ounce vorig jaar. In China is de markt voor zilveren beleggingsmunten nog volop in ontwikkeling, want hiervan werden er het afgelopen jaar 47% meer geslagen dan in 2011.

Het verschil tussen het gespecificeerde aanbod van zilver en de gespecificeerde vraag wordt door het Silver Institute aangemerkt als ‘Implied Net Investment’. Van dit zilver kan het Silver Institute niet achterhalen waar het precies voor gebruikt is. Men gaat ervan uit dat dit overschot in de zilvermarkt wordt gekocht door beleggers. Deze categorie van ‘Net Implied Investment’ groeide van 132,3 miljoen troy ounce in 2011 naar 160 miljoen troy ounce in 2012.

Opgeteld komt het Silver Institute op een totale vraag van beleggers van 252,7 miljoen troy ounce, heel iets meer dan het totaal van 250,6 miljoen troy ounce in 2011. Daarvan kwam het afgelopen jaar 55,1 miljoen troy ounce voor rekening van ETF’s, die eind vorig jaar in totaal een recordvolume van 631,4 miljoen troy ounce in de kluis hadden liggen.

Aanbod

2011 2012
Mijproductie 757.0 787.0
Verkopen door overheden 12.0 7.4
Sloopzilver 258.1 253.9
Producer Hedging 12.2
Implied Net Disinvestment
Totaal aanbod 1039.4

1048.3

 

Vraag

2011 2012
Fabrikatie
Industriele toepassingen 487.8 465.9
Fotografie 66.1 57.8
Juwelen 186.5 185.6
Zilverwaar 48.3 44.9
Munten en medialles 118.3 92.7
Totaal fabrikatie 907.1 846.8
Producer De-hedging 41.5
Implied Net Investment 132.3 160.0
Totale vraag 1039.4 1048.3

Vraag naar zilver vanuit de industrie neemt af, beleggers halen het overschot van de markt…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.