Suriname getroffen door daling goudprijs

Het IMF waarschuwt dat de Surinaamse economie hinder kan ondervinden van de lagere goudprijs. De economie van het land leunt sterk op de winning en export van grondstoffen, waaronder goud. Door de stijgende goudprijs was het de afgelopen jaren een lucratief exportproduct, goed voor 67% van de totale waarde van alle export en 13% van alle opbrengsten die daaruit voortvloeien. Door de lagere goudprijs valt er minder aan het goud te verdienen.

Door de daling van de goudprijs is de winstgevendheid van de goudwinning en -export sterk teruggelopen. Het IMF waarschuwt dat economische groei onder druk kan komen te staan als de goudprijs laag blijft. Het IMF verwacht dat de economische groei van Suriname op peil kan blijven, mits er voldoende geïnvesteerd wordt in nieuwe goudmijnen en infrastructuur. Er worden momenteel twee nieuwe goudmijnen gebouwd in Suriname. Naar schatting zijn die tussen 2015 en 2017 operationeel.

Een hogere goudmijnproductie en meer oliewinning is volgens het IMF noodzakelijk om de economische groei op de middellange termijn naar 4,75% te brengen. Dat groeipercentage baseert het IMF op de aanname dat de olieprijs en de goudprijs stabiel blijven en dat ook de macro-economische situatie stabiel blijft. Als de goudprijs verder zakt moeten de vooruitzichten voor de Surinaamse economie naar beneden bijgesteld worden. Om dat risico op te kunnen vangen doet de regering er volgens het IMF verstandig aan om nu al een strakker fiscaal beleid te voeren.

Steeds meer goud

Suriname heeft sinds 2004 haar goudproductie sterk verhoogd. Volgens de US Geological Survey produceerden de mijnen tussen 2004 en 2008 steeds 8 tot 10 ton goud. Daaa is de productie nog verder opgeschroefd, zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek.

Surinaamse economie leunt steeds meer op export van goud. Het IMF waarschuwt voor het risico van een lagere goudprijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.