Het blijft een moeilijke markt voor beleggers. Nu de aandelenbeurzen niet meer lijken te stijgen, neemt de noodzaak toe verworven kapitaal te beschermen. Return of capital wordt belangrijker dan return on capital. Ik vind de volgende drie redenen de belangrijkste om in fysiek goud belegd te zijn, deze staan alle drie los van wat de goudprijs op korte of middellange termijn gaat doen…

gs-logo-breed

1. Bescherming tegen monetaire roekeloosheid

Met monetaire roekeloosheid bedoel ik het creëren van geld ‘uit het niets’. Sinds de financiële crisis zijn de centrale banken wereldwijd hierin experts geworden. In feite printen centrale banken al decennia geld uit het niets, maar sinds de financiële crisis neemt dit exponentieel toe door QE-programma’s.

De wereld is verslaafd geraakt aan schulden. Sinds 1970 steeg de hoogte van de schuld in de Verenigde Staten bijvoorbeeld van $1,5 biljoen naar $59 biljoen, dit is een factor 39. Het BBP steeg van $1,1 biljoen naar $18 biljoen, dit is slechts een factor 17…

2. Verzekering tegen een calamiteit in het financiële systeem

Cyprus was de voorloper. Sinds de problemen van het eiland een aantal jaren geleden is er een heel nieuw systeem van kracht binnen de EU: bail-ins (ipv bail-out). De meeste mensen zijn zich daar waarschijnlijk niet meer zo van bewust, maar dit wil zeggen dat het geld op uw bankrekening gebruikt kan worden om de schulden van de (failliete) bank aan te zuiveren. Banken worden gesloten en de rekeningen worden geplunderd zonder dat u er iets aan kunt doen. De belastingbetaler helpt dus een bank in problemen niet meer, dit wordt afgewenteld op de spaarders van de desbetreffende bank. In dergelijke gevallen loont het altijd fysiek goud te hebben om uw vermogen te beschermen. Eventueel kunt u het gebruiken als vorm van betaalmiddel.

3. Voor een mogelijke herwaardering van de goudprijs

De financiële geschiedenis zit vol met voorbeelden waar de goudprijs geherwaardeerd werd bij een nieuw financieel systeem. Een periode van deflatie kan beëindigd worden door de goudkoers te herwaarderen. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Grote Depressie, toen de Verenigde Staten de goudprijs van $20,67 naar $35 per troy ounce verhoogden. Opeens kon je met je dollars veel minder goud kopen!

Eind 2013 was er $55 biljoen in omloop en hadden de centrale banken daar 31.320 ton goud tegenover staan. Sindsdien is het geld in omloop veel sneller gestegen dan de goudvoorraden van de centrale banken. Op basis van de gegevens van 2013 impliceert een systeem met 100% dekking van goud een goudprijs van $54.500.

Dit is wellicht sterk overdreven, maar zelfs een historisch normale dekking van 10% zorgt al voor een goudprijs van $5.450 of meer. De toekomst zal uitwijzen hoe het gaat verlopen, de geschiedenis is vaak een leidraad hiervoor.

Deze column van Sander Noordhof verscheen afgelopen vrijdag in de nieuwsbrief van Goudstandaard.

gold_coins-bar

Waarom zou je vandaag de dag goud kopen?