Wethouder uit Montana wil met goud en zilver betaald worden

O'Neil zei tegen een joualist van lokale krant het volgende over zijn voorstel om betaald te worden in goud en zilver: “Er kunnen niet oneindig veel dollars bijgedrukt worden voordat ze compleet waardeloos worden”. Volgens USA Today is de wethouder een aanhanger van Ron Paul, het voormalig Republikeinse congreslid dat al jaren pleit voor een terugkeer naar geld met 'hard geld'. Hard geld is een omschrijving voor alle vormen van geld met intrinsieke waarde, zoals gouden en zilveren munten en certificaten die inwisselbaar zijn voor edelmetaal. Ron Paul denkt dat veel van de huidige economische problemen niet hadden kunnen ontstaan als Amerika onder een goudstandaard zou opereren.

O'Neil verklaarde tegenover een correspondent van de Huffington Post dat hij door zijn kiezers was overgehaald om het voorstel van betaling in goud en zilver te doen. Tijdens de verkiezingscampagne kreeg O'Neil steeds te horen dat men zich zorgen maakte over de staatschuld van $16 biljoen. “Een aantal van mijn kiezers zei dat de staatsschuld nooit zo groot zou kunnen worden met goudgedekt geld”, aldus de wethouder uit Montana. 

O'Neil voelt zich gesteund door artikel 1, sectie 10 van de Amerikaanse grondwet, waarin beschreven is dat geen enkele staat in de VS niets anders mag accepteren dan goud en zilver als betaling voor schulden en belastingen. O'Neil stelt dat hij de grondwet dient te respecteren en daarom betaling moet vragen in gouden en zilveren munten die nog steeds waarde zullen hebben als de Amerikaanse dollar gedumpt wordt.

Wethouder O'Neil zou de eerste zijn binnen zijn staat die vraagt om betaling in gouden of zilveren munten. Normaal gesproken wordt het salaris overgemaakt via een cheque of een bankoverschrijving. Volgens advocaat Jaret Coles, die reageerde op de brief van O'Neil, is er geen enkele grond in de Amerikaanse grondwet of in de staatswet van Montana waarop de staat salarissen zou moeten betalen in gouden en zilveren munten. Hij voegde daaraan toe dat als O'Neil toch een betaling in goud en zilver wil krijgen, hij daarvoor een wetsvoorstel moet indienen.

Utah

In de staat Utah werd eerder een wet aangenomen die burgers in staat stelt te betalen met gouden en zilveren munten. Daarvoor komen alleen de Silver Eagle en de Gold Eagle muntstukken in aanmerking. Men heeft in Utah overigens nog wel het recht om betaling in edelmetaal te weigeren, terwijl dollars niet geweigerd mogen worden. Ook in andere state in de VS is er een minimale aanhang die het gebruik van gouden en zilveren munten in het betalingsverkeer wil legaliseren.

Gouden en zilveren munten onhandig in het betalingsverkeer

Er zijn een aantal serieuze problemen met het gebruik van gouden en zilveren muntstukken in het betalingsverkeer. De oplossing daarvoor hebben we gevonden in geld dat zijn waarde ontleent aan vertrouwen en dat geen intrinsieke waarde meer heeft.

  • Ten eerste wisselt de waarde van het edelmetaal dag tot dag, waardoor er discussie kan ontstaan over de waarde van muntstukken op het moment van de feitelijke transactie. Neemt men de spotprijs van goud of zilver, dan benadeelt dat de persoon die de gouden of zilveren munten aanbiedt als betaling. Men moet dus eerst een prijs overeenkomen die voor zowel de koper als de verkoper interessant is. Dit is onhandig, omdat men hiervoor steeds de actuele goudprijs en zilverprijs bij de hand moet hebben.
  • Ten tweede kan worden aangedragen dat gouden en zilveren munten te waardevol zijn voor gebruik in het betalingsverkeer. Een muntstuk van één troy ounce zilver is op het moment van schrijven ongeveer $37 waard. Gaat men daadwerkelijk betalen met deze munten, dan zal er vrijwel altijd wisselgeld aan te pas moeten komen om de transactie te voltooien. De zilveren en gouden munten kunnen door de hoge (en fluctuerende) waarde moeilijk als wisselgeld aangeboden worden door winkeliers. Het gebruik van grote zilveren muntstukken maakt het betalingsverkeer simpelweg stroperig en omslachtig, dollars zijn veel eenvoudiger voor dat doel. De kans dat zilveren muntstukken van 1 troy ounce daadwerkelijk gaan circuleren is zodanig klein dat men zich af moet vragen wat de toegevoegde waarde is van zilveren munten naast dollars in het betalingsverkeer. Dollars zijn veel makkelijker in gebruik, hebben een 'vaste' (nominale) waarde waarover niet onderhandeld hoeft te worden en kunnen  bovendien ook digitaal makkelijk gebruikt worden om betalingen mee uit te voeren (inteetbankieren, pinpassen, creditcards). Zilveren munten zijn simpelweg een inferieur alteatief voor de dollarbiljetten, dollarmunten en digitale dollars op de bankrekening als het gaat om het doen van transacties.
  • Een derde gegeven dat in het nadeel spreekt van het gebruik van Silver Eagle en Gold Eagle muntstukken is dat de munten een hoge zuiverheid hebben en dus relatief kwetsbaar zijn. Winkeliers zullen – als ze de zilveren munten al accepteren – de voorkeur hebben voor hagelnieuwe muntstukken boven oudere exemplaren waar krassen en vlekjes op zitten. Hoe wordt het verschil tussen een muntstuk in goede of slechte conditie beoordeeld door winkeliers en consumenten? Zal de één voor een lagere prijs verhandeld worden dan een ander? Voor dollarmunten en biljetten zal er niet snel discussie ontstaan over de waarde, omdat deze hun waarde uitsluitend ontlenen aan de nominale dollars die erop gedrukt of geslagen is en niet aan (de kwaliteit van) het materiaal zelf. Een beschadigd briefje wordt in vrijwel alle gevallen geaccepteerd en kan indien gewenst bij een bank ingewisseld worden voor een nieuw exemplaar. Een smerige munt of een vies bankbiljet wordt door de meeste mensen geaccepteerd omdat dit geld haar waarde uitsluitend ontleent aan het feit dat ze in een later stadium weer makkelijk ingewisseld kan worden voor goederen en diensten van echte waarde. Dollars en euro's hebben geen intrinsieke waarde en gaan daarom gemakkelijk van hand tot hand.

Gouden en zilveren Eagle munten uit de VS

Drie functies van geld

Het gebruik van zilveren en gouden muntstukken in het betalingsverkeer kent een aantal kleine en grote nadelen die ongedekt fiatgeld niet heeft. Daarom zal de massa de voorkeur hebben voor de euro's en dollars die ze eenvoudig kunnen omzetten in de goederen en diensten die ze nodig hebben. Met zilveren en gouden muntstukken zal dat veel lastiger zijn. Deze edelmetalen zijn weliswaar zeer liquide (er is waarschijnlijk altijd een koper voor te vinden die een goede prijs geeft), ze zijn niet liquide genoeg voor het kopen van de dagelijkse boodschappen.

Terwijl ongedekt fiatgeld in chartale en girale vorm excelleert in de rekenfunctie en de ruilfunctie van geld is het minder goed in het behouden van haar waarde over de langere termijn. Gouden munten met intrinsieke waarde blijken in de praktijk veel minder handig als rekenmiddel en ruilmiddel, maar verslaan het fiatgeld als het aankomt op het behoud van koopkracht over de langere termijn. Gelukkig staat het iedereen vrij om geheel vrijwillig een gedeelte van zijn of haar fiatgeld om te wisselen in goud tegen de prijs van dat moment.

Vanwege dit gegeven kan fysiek goud het papiergeld niet vervangen als betaalmiddel en rekenmiddel en kan papiergeld het goud niet vervangen als spaarmiddel. Het naast elkaar bestaan van fiatgeld en goud en het gebruik van beide in hun beste rol (respectievelijk betaalmidel/rekenmiddel en spaarmiddel) is een theorie die men Freegold noemt.

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.