Wikileaks cables: Amerikaanse ministerie van Financien over goud

Blogger @mortymer001 ontdekte een schat aan informatie in de Wikileaks cables die begin deze week werden vrijgegeven. De belangrijkste documenten publiceert hij op zijn weblog: anotherfreegoldblog.blogspot.com. Onderstaande cable geeft weer hoe het Amerikaanse ministerie van Financiën denkt over de rol van goudreserves.

 

TREASURY SPOKESMAN MADE THE FOLLOWING COMMENTS TO THE
PRESS TODAY (JUNE 12):
 
“(1) IN THE TREASURY'S VIEW, THE FINANCE MINISTERS
ARE MAKING USEFUL PROGRESS TOWARD THE TWIN OBJECTIVES
OF AGREEING ON PROCEDURAL STEPS TO PHASE GOLD OUT OF A
CENTRAL ROLE IN THE MONETARY SYSTEM AND AT THE SAME TIME
PERMIT IT TO BE MOBILIZED WHEN NEEDED BY COUNTRIES IN
BALANCE OF PAYMENT DIFFICULTIES. DISCUSSIONS ALONG
THESE LINES ARE CONTINUING.
 
(2) AMONG THE POSSIBILITIES, THE MINISTERS AGREED
IN PRINCIPLE THAT GOLD COULD BE USED AS COLLATERAL FOR
INTERNATIONAL BORROWING. (N.B.: AS IN THE CASE OF ALL
LOANS, THIS PRESUMES THAT THE LENDER WOULD SET THE VALUE
ON COLLATERAL PLEDGED, AND THEREFORE SUCH A PLAN WOULD
NOT NECESSARILY ENVISAGE VALUING GOLD AT A MARKET-
RELATED PRICE.)”
 
TREASURY HAS NO FURTHER COMMENTS REGARDING ANY
DISCUSSIONS THAT MAY HAVE TAKEN PLACE AT THE INFORMAL
GROUP OF 10 DINNER THAT WAS HELD ON JUNE 11, 1974. SISCO
 
UNCLASSIFIED
 
NNN
 
Een woordvoerder van het ministerie van Financiën maakte vandaag (12 juni) de volgende opmerking tegenover de pers:
 
(1) Volgens het ministerie boeken de ministers van Financiën vooruitgang voor wat betreft de procedurele stappen die gemaakt moeten worden  om goud uit haar centrale rol in het monetaire systeem te faseren en tegelijkertijd toe te staan dat goud gemobiliseerd kan worden wanneer dat nodig is voor landen die problemen hebben met hun betalingsbalans. De discussie in deze richting wordt voortgezet.
 
(2) Van alle mogelijkheden kwamen de ministers van Financiën in principe overeen dat goud gebruikt zou kunnen worden als onderpand voor inteationale leningen. Zoals dat met alle leningen gaat, kunnen we veronderstellen dat de geldschieter de waarde bepaalt van het toegezegde onderpand. Dat zou betekenen dat het voor een dergelijk plan het niet noodzakelijk meer zou zijn om goud tegen de marktwaarde te waarderen.
 
Toelichting Marketupdate: De woordvoerder van de Amerikaanse Treasury doelt waarschijnlijk op het uitfaseren van goud als dekking van het geld, in feite de klassieke goudstandaard waarbij de overheid de waarde van goud tegen een vaste koers koppelt aan de waarde van de munt. Amerika heeft tijdens de Grote Depressie en later onder het Bretton Woods systeem geleerd dat een dergelijke koppeling met een vaste prijs niet alleen onhoudbaar, maar ook onwenselijk is.
 
Aansluitend daarop wordt de 'nieuwe' rol van goud genoemd, het gebruik van goudvoorraden van landen om tekorten en overschotten op de handelsbalans mee te vereffenen. Het 'mobiliseren' van goud, zoals in het bovenstaande document beschreven wordt, betekent in feite dat goud weer geactiveerd zal worden als waardevolle reserve die gebruikt kan worden om een handelstekort weer in balans te brengen. Landen die meer exporteren dan importeren krijgen het verschil uitgekeerd in goud, in plaats van staatsobligaties die oneindig 'bijgedrukt' kunnen worden (lees in dit verband ook het artikel “Focal Point: Gold” van FOFOA, waarin een voorbeeldeconomie geschetst wordt die de verhoudingen tussen China en de VS illustreert).
 
Door goudreserves te gebruiken als ultiem middel om de handelsbalans tussen landen te herstellen ontstaat niet alleen een eerlijker, maar ook een duurzamer inteationaal monetair systeem. Dat heeft wel grote implicaties voor de Verenigde Staten, die de liever blijven profiteren van de status van de dollar als wereldreservemunt.
 
Indien de VS haar tekort op haar handelsbalans moet afrekenen in goud zou dat betekenen dat het land snel door haar resterende voorraad van 8.133 ton goud heen zal raken, terwijl ze de tekorten nu via de geldpers ($85 miljard per maand) nog af kunnen wentelen op iedereen die dollars bezit. Amerika zou haar gigantische privilege verliezen als ze de rol van de dollar als wereldreservemunt zou opgeven. Het land zou simpelweg veel minder 'koopkracht' hebben dan het nu heeft….
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.