De World Gold Council (WGC) heeft gereageerd op de open brief van investeerder en vermogensbeheerder Eric Sprott. In de betreffende brief schrijft Sprott dat hij geen vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid van de vraag- en aanbodcijfers die de World Gold Council periodiek naar buiten brengt. Volgens de vermogensbeheerder is de vraag naar goud enkele duizenden tonnen groter dan het aanbod. Hij baseert zijn standpunt op verschillende cijfers en tal van aannames over wat landen wel of niet recyclen en opnieuw exporteren.

Zo telt hij de goudmijnproductie van Rusland en China niet mee, omdat die productie in eigen land wordt gekocht. Aan de vraagzijde van de markt zet Sprott de netto importcijfers van een aantal landen naast de vraag naar sieraden, munten en baren, maar neemt hij de vraag naar goud voor de technologiesector opvallend genoeg niet mee. In zijn brief naar de World Gold Council neemt Sprott het volgende overzicht mee.

Vraag en aanbod in de goudmarkt volgens Eric Sprott

Vraag en aanbod in de goudmarkt volgens Eric Sprott (Bron: Sprott.com)

Wereldwijde goudvoorraad in ETF's

Wereldwijde goudvoorraad in ETF’s (Bron: Sprott.com)

World Gold Council slaat terug

In haar reactie op de brief van Eric Sprott schrijft de WGC het volgende:

“De vraag naar goud is robuust, vooral in Azië. Dat geldt voor zowel dit jaar als voor de afgelopen tien jaar, iets wat we consistent aan het licht hebben gebracht. In de eerste helft van dit jaar hebben we nieuwe records gezien in de totale vraag naar goud vanuit verschillende landen en verschillende sectoren. De World Gold Council volgt deze ontwikkelingen op de voet en probeert de cijfers steeds te ontleden en te duiden.

De World Gold Council deelt haar informatie over vraag en aanbod in de goudmarkt al decennia lang en legt daarbij de nadruk op de kwaliteit van haar data. De World Gold Council blijft zich inspannen om meer transparantie en nauwkeurigheid te krijgen in de cijfers.”

Over de manier waarop Eric Sprott een inschatting maakt van de totale vraag naar goud zegt de World Gold Council het volgende:

“Het gebruik van importgegevens als indicator voor de totale vraag naar goud is nogal simplistisch en houdt geen rekening met factoren zoals round-tripping (een vorm van directe ruil) en de opbouw en afbouw van voorraden. Om de vraag naar goud effectief te kunnen meten is een meer gedetailleerde en holistische aanpak vereist.

Elke ounce goud die gekocht wordt moet ook aangeboden worden. Met een beperkt aanbod van goud uit de mijnen moet het aanbod uit recycling sterk toenemen om de groeiende vraag naar goud aan te kunnen. We blijven ons committeren aan het bieden van meer transparantie en nauwkeurigheid in onze cijfers”