Infographic: Platina en palladium

Onderstaande infographic van Sprott Physical Bullion Trusts geeft een aantal cijfers over de markt voor platina en palladium. Beide edelmetalen kunnen volgens Sprott profiteren van de opkomende economieen in Azie. Zowel India als China worden steeds welvarender, waardoor de vraag naar auto’s en sieraden nam verwachting verder zal toenemen. Eerstgenoemde versterkt de vraag naar palladium, terwijl laatstgenoemde de behoefte aan platina kan vergroten. Eric Sprott zet zijn argumenten om te beleggen in deze twee edelmetalen als volgt uiteen.

Aanbod

  • Er is volgens het British Geological Survey een groot aanbodrisico uin de markt van platina en palladium. De metalen zijn schaars en worden op een beperkt aantal plekken in de wereld geproduceerd. Ook is de recycling van deze metalen nog niet optimaal.
  • Een substantiele beperking in het mijnaanbod van platina en palladium zorgt er volgens Johnson Matthey voor dat er tekorten in deze markten kunnen ontstaan. De vraag naar platina blijft ongeveer gelijk, terwijl de productie met 10% gezakt is door onder meer de mijnstakingen in Zuid-Afrika. In 2012 was dat tekort naar schatting 400.000 troy ounce aan platina.
  • De productie is zeer sterk geconcentreerd in slechts twee landen, namelijk zuid-Afrika en Rusland. Samen zijn deze twee landen goed voor 88% van de wereldwijde platinaproductie en 80% van het wereldwijde mijnaanbod van palladium.
  • Afnemende voorraden palladium in Rusland maken de markt meer afhankelijk van mijnproductie. Slechts 3% van het wereldwijde aanbod van platina kan uit de Russische voorraad gehaald worden, aldus Sprott. Ondertussen zien de palladiummijnen in de regio van Norilsk een verslechtering van de kwaliteit van het erts.
  • Alteatieve bronnen van platina en palladium zijn maar zeer beperkt voorhanden. Alleen in Zimbabwe verwacht men een stijgende productie van platina en palladium.

Vraag

  • Platina en palladium worden voor tal van industriële toepassingen gebruikt, waaronder raffinage van olie, de productie van glas, elektronica en turbines. Platina wordt ook gebruikt voor het maken van sieraden.
  • Platina en palladium zijn belangrijk voor katalysatoren in auto’s. De vraag naar palladium in de auto-industrie groeide in 2012 met 7% tot 6,5 miljoen troy ounce. Volgens data die Eric Sprott verzameld heeft zal de automarkt in 2013 aantrekken en zal er dus ook meer vraag zijn naar beide edelmetalen. Tussen 2006 en 2011 verdubbelde de vraag naar platina op de grondstoffenbeurs van  Shangai.
  • Zowel palladium als platina hebben de afgelopen tien jaar een beter koersrendement behaald dan de &P 500, zo blijkt uit data van Bloomberg. Eric Sprott is van mening dat beleggers (al dan niet via ETF’s) meer platina en palladium zullen kopen om hun portefeuille te beschermen tegen inflatie, deflatie, groeivertraging en valutacrises*.

Klik op onderstaande infographic voor een grotere versie.

platina-palladium-vraag-aanbod

*Voetnoot: Zowel platina als palladium zijn primair industriele metalen, waarvan de vraag zeer sterk meebeweegt met de stand van de economie. Wanneer men verwacht dat de wereldwijde economische activiteit zal verminderen als gevolg van de crisis, dan zal ook de vraag naar platina en palladium terugvallen. Een overschot in deze markten kan de prijs sterk onder druk zetten, totdat deze dichtbij of beneden de productiekosten ligt. De schaarste zal slechts tijdelijk opgedreven worden door beleggers die het fysieke edelmetaal in hun portefeuille opnemen. Dit vanwege het feit dat beleggers het metaal niet verbruiken en later tegen een hogere prijs waarschijnlijk weer aan zullen bieden op de markt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.