Deze bijdrage is afkomstig van Beurshalte

Het is alweer enkele jaren geleden, dat de Duitse kanselier Angela Merkel de aanzet gaf tot de zogeheten Energiewende. Het moest nagenoeg onmiddellijk uit zijn met elektriciteitscentrales die op kernenergie draaiden en ergens tussen 2030 -2050 moest alle energie opgewekt worden uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Het is haar op heel veel kritiek komen staan en die kritiek houdt nog steeds aan. Zo zouden de kosten voor de wende, zeker voor de consument heel hoog zijn. Een tweede veelgehoorde bezwaar is, dat hernieuwbare energie alleen maar concurrerend is dankzij gulle subsidiestromen. In de ogen van veel critici is daarmee het idee van concurrerende hernieuwbare energie een idee fixe.

Het ziet er naar uit dat de critici ongelijk hebben als we tenminste de analyse van de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) mogen geloven. Die stelt vast dat windenergie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de goedkoopste manier is om elektriciteit op te wekken. Daarmee zouden beide landen koploper in de wereld, maar ook elders gaan ontwikkelingen plotsklaps heel snel. Daardoor zou het zomaar kunnen dat de rol van de klassieke, kolen- of gasgestookte centrales eerder uitgespeeld is dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden.

energiecentraleBNEF is vooral onder de indruk van de snelle ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Bij de beoordeling daarvan stelt het begrip capacity factor centraal. Daarmee bedoelen de Amerikanen het percentage van het maximale potentieel dat mogelijk is in de loop van de tijd. Bijvoorbeeld, de zon schijnt niet dag en nacht en de intensiteit van de straling varieert ook nog een per dag, per week of per seizoen. Een Solar project kan op de mooiste momenten van de dag 100 megawatt opwekken, maar gemiddeld over een jaar slechts 20 megawatt. Dan is de capaciteitsfactor 20%.

Het is tot nu toe onmiskenbaar de kracht van de klassieke centrales, dat ze een hoge en voorspelbare capaciteitsfactor hebben. In de VS heeft de gemiddelde gas gestookte centrale een capaciteitsfactor van 70% van zijn optimale potentieel. Maar dat alles is aan het veranderen. Het voordeel van hernieuwbare bronnen als wind en zon is, dat de marginale kosten voor de productie van elektriciteit nagenoeg nul zijn. Voor de klassieke centrales is dat zeker niet het geval. Elke nieuwe megawatt vraagt om nieuwe brandstof.

coal-oil-solar-relation

Volgens Bloomberg is nu een zichzelf versterkende cyclus aan het ontstaan. Naarmate er meer hernieuwbare bronnen worden geïnstalleerd, daalt het gebruik van de klassieke centrales. Naarmate er minder kolen en gas gebruikt worden, stijgt de prijs van de geproduceerde elektriciteit. Als die kosten blijven stijgen, dan neemt de vraag naar hernieuwbare energie vanzelf toe.

De verandering in de capacity factor is om twee redenen belangrijk. Nu de hernieuwbare bronnen competitief worden als het kosten gaat, kunnen ze rechtstreeks de concurrentie aan met de klassieke centrales. Daardoor is een daling van de benuttingsgraad van de klassieke centrales onvermijdelijk. Dat gegeven gaat uiteraard doorwegen bij de besluitvorming om al dan niet klassieke centrales te bouwen. Dat zijn hele kostbare beslissingen met een looptijd van vele decennia. Wie nu beslist een klassieke centrale te bouwen, moet er zich terdege van bewust zijn, dat de centrale in de loop van de tijd minder en minder gebruikt zal worden! Daardoor stijgen de kosten en neemt de winst alleen maar af!

capacity-factors-energy

Trend in capacity factors

Bloomberg New Energy Finance stelt vast, dat in de VS elektriciteit met windenergie opgewekt nu het goedkoopst is. Het kan echter nog niet zonder subsidie. De ontwikkeling van zonne-energie blijft hierbij achter, maar ook hier dalen de kosten snel. Dat geldt vooral voor de financieringskosten van nieuwe projecten. Volgens BNEF zijn de ontwikkelingen in de VS exemplarisch voor de rest van de wereld. Overal stijgen de kosten voor de klassieke centrale en dalen die voor de hernieuwbare bronnen!

solar-costprice

Kosten zonne-energie blijven dalen

De ontwikkelingen op het gebied van renewable energy mogen een belegger niet koud laten. Het is nu al minder aantrekkelijk om in bedrijven als RWE en E.On te beleggen. Die hebben heel veel last van de Energiewende in Duitsland. Tegelijkertijd dienen zich alternatieven aan. Beurshalte zal u hiervan in kennis stellen. Als u niets wil missen, moet u misschien maar lid worden!

Cor Wijtvliet

Hoofdredacteur Beurshalte.nl

beurshalte-logoOver Beurshalte:

Dagelijks publiceert Beurshalte nieuwsbrieven en columns van leden van de redactie en van gastauteurs over de wereld van beleggen en alles wat ermee samenhangt. Daarnaast publiceert beurshalte wekelijks een nieuwsbrief met unieke inhoud over relevante beleggingsthema’s. Belangstellende lezers kunnen een gratis abonnement nemen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich hier aanmelden!