De ramp met de kereactoren in Fukushima houdt velen bezig omdat de radioactieve straling verschrikkelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid.
De realiteit is dat de wereld heel veel energie gebruikt en een belangrijk deel wordt door kecentrales gegenereerd. Wanneer de wereldwijd groeiende energieconsumptie wordt doorberekend dan moet volgens de Australische professor Barry Brook de electriciteitsproductie uit keenergie 20 keer groter worden als nu het geval is..   
Ambrose Evans-Pritchard wijdde zijn voorlopig laatste column aan hetzelfde onderwerp (hij gaat er een tijdje tussenuit en vertrekt naar Mexico). Hij wijst op de Chinese ambities om thorium-reactoren te ontwikkelen voor de electriciteitsvoorziening die een stuk veiliger zijn..