Het belang van zeldzame aardmetalen voor hightech apparatuur beperkt zich helaas niet alleen tot mobiele telefoontjes, medische apparatuur en andere nuttige zaken. Ook de wapenindustrie gebruikt deze grondstoffen. Eén probleem voor het Amerikaanse Pentagon, men heeft weinig tot geen inzicht in de “supply-chain” en de technische specificaties van de grondstoffen die nodig zijn in de fabricage van de wapensystemen die zij gebruiken.
Ook voor de productie van stealthtoestellen, die kennelijk nu ook betrekking hebben op helikopters zoals bij de Amerikaanse actie in Pakistan, zijn zeldzame aardmetalen essentieel. En niet alleen de VS ontwikkelen voor de radar onzichtbare stealthtoestellen; ook China ontwikkelt dergelijke toestellen zoals een aantal maanden geleden uit videobeelden van een testvlucht van een Chinese stealthfighter bleek.