Umicore ziet winstmarge uit recycling afnemen

De operationele marge van de afdeling recycling zakte van 42% in 2011 naar 38% in 2012. Umicore waarschuwt dat het ontbreken van herstel van de prijzen van gespecialiseerde metalen en de stijgende kosten van toekomstige ontwikkelingsprojecten tot gevolg zullen hebben dat de bijdragen van recycling in 2013 lager zal uitvallen dan in 2012.

De aanvoer van elektronisch afval bleef in 2012 op peil, ondanks een toenemende concurrentie in de markt voor recycling van complexe en edelmetaalrijke materialen. De marges zouden vooral onder druk staan door waardedaling van de metalen die Umicore uit de recycling haalt. Edelmetalen en basismetalen bleven relatief stabiel in prijs, maar enkele gespecialiseerde en minder gangbare metalen als (Umicore noemt tellerium, selenium en indium) werden in 2012 een stuk goedkoper. Daardoor was de opbrengst van het gerecyclede materiaal simpelweg lager. De zilverprijs lag juist weer hoger, wat volgens Umicore tot gevolg had dat de vraag vanuit de industrie en de juwelensector daalde.

Automobielindustrie

Umicore levert veel grondstoffen aan voor de automobielindustrie en is daardoor sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in die markt. De opkomst van elektrische auto's gaat langzaam, maar inmiddels zou de eerste generatie elektrische wagens al in de recycling terechtkomen. Uit deze accu's kunnen nog veel waardevolle metalen gehaald worden, waaronder zilver. Umicore heeft een deal gesloten met Toyota, zodat de recycling van waardevolle metalen uit deze auto's bij Umicore terechtkomt. Het is niet vreemd dat Umicore juist met Toyota een overeenkomst gesloten heeft, want dit bedrijf was één van de eerste die met een succesvolle en goed verkochte hybride auto op de markt kwam.

In de bedrijfsafdeling Catalysis (katalysatoren) compenseerde Umicore een forse daling van de autoverkopen in Europa met een stijgende verkoop elders in de wereld. In Noord-Amerika en Azie nam de autoproductie vorig jaar alweer toe (respectievelijk 17 en 11 procent meer dan 2011). In de auto-industrie worden veel waardevolle metalen gebruikt, waaronder ook edelmetalen als platina, palladium en zilver. Umicore merkt op dat in deze markten er relatief minder dieselauto's verkocht worden dan in Europa, voertuigen waarop Umicore eeen hogere winstmarge kan halen.

Het verlies van afzetmarkt in dieselauto's probeert Umicore te compenseren door toetreding tot de markt van katalysatoren voor vrachtwagens, bussen en bouwmachines (de zogeheten heavy duty diesel markt). Dit verliep volgens Umicore succesvol. De eerste HDD-productielijn wordt momenteel opgeleverd in Frankrijk en daar zal men ook een tweede productielijn toevoegen.

Zonnepanelen

De bedrijfstak Energy Materials zag zijn winst voor rente en belastingen (EBIT) halveren, als gevolg van een lagere vraag vanmuit de fotovoltaische industrie, de bouw en de autosector. In deze markt verwacht Umicore in 2013 geen noemenswaardig herstel in 2013. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar al besloten de productie van germaniumsubstraten voor concentrator zonnecellen terug te schroeven. Umicore zei er het volgende over: “De snelle opmars van  zeer goedkope zonnepanelen op basis van silicium zette duidelijk een rem op de introductie van nieuwere fotovoltaische technologieen”. Wel was er veel meer vraag naar materialen voor oplaadbare accu's, gedreven door de populariteit van smartphones, tablets en andere mobiele apparaten. Desondanks blijft het totale volume dat in deze markt wordt omgezet nog relatief beperkt ten opzichte van andere markten. Umicore zegt dat de groei in deze markt de afname in andere markten niet kan compenseren.

Onderzoek en ontwikkeling

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen in 2012 ten opzichte van het jaar daarvoor, vooamelijk in de afdelingen Catalysis en Recycling. In de markt voor katalysatoren moest verandering in de wetgeving worden voorbereid. De investeringen vielen in 2012 iets hoger uit dan in 2011.

  • Klik hier voor het jaarverslag van Umicore over heel 2012

Fabriek van het Belgische Umicore (Foto van Umicore, via Belgiumarchitects.com)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.