Koopkracht en inflatie

Koopkracht en inflatie

Koopkracht en inflatie zijn begrippen die in het jaar 2022 niet te missen zijn. Het inflatiecijfer van augustus 2022 is vastgesteld  op 13,6%. Dit houdt in dat het consumentenpeil in augustus 13,6% hoger was, dan het consumentenpeil in augustus 2021. De koopkracht van een gemiddeld huishouden is in 2022 met 6,8% gedaald, ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit percentage is vastgesteld door het Centraal Planbureau (CPB). In deze blog is te lezen wat de begrippen koopkracht en inflatie betekenen.

Wat is koopkracht?

Koopkracht geeft aan wat een huishouden gemiddeld kan kopen. Koopkracht is afhankelijk van een aantal factoren. De koopkracht is onder andere afhankelijk van het inkomen, de geheven belastingen en de waardevermindering van het geld. De waardevermindering van het geld heeft onder andere te maken met de inflatie

Wat is inflatie?

Inflatie is een stijging van het algemene prijspeil in de economie. Wanneer de inflatie stijgt, daalt de koopkracht. Dit houdt in dat huishoudens minder kunnen kopen van het te besteden geld. Stijging van de inflatie heeft verschillende oorzaken. Momenteel in 2022 heeft de stijging van de inflatie te maken met onder andere de stijging van het eten en drinken en de kledingartikelen. Ook de stijging van de energieprijzen, zorgt voor een stijging van de inflatie. De prijsstijgingen worden maandelijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kosteninflatie

Kosteninflatie is een inflatie die veroorzaakt wordt door een toename van verschillende kosten. Er zijn verschillende kosten die ervoor kunnen zorgen dat een product duurder wordt. Een kostenplaatje zijn de loonkosten. Loonkosten kunnen stijgen door snellere een stijging van de lonen, ten opzichte van de arbeidsproductiviteit. Uren bijhouden is een manier om de arbeidsproductiviteit te meten, ten opzichte van de loonkosten. Een ander voorbeeld van kosteninflatie is geïmporteerde kosteninflatie. Bij geïmporteerde kosteninflatie is er sprake van een stijging van de prijs, bij het importeren van producten. Bij geïmporteerde kosteninflatie is de wisselkoers ook een belangrijk aspect. Het kan zijn dat de munt van de importeur daalt, ten aanzien van de voorgaande transacties. 

Bestedingsinflatie

Bestedingsinflatie is een inflatie die veroorzaakt wordt door een toename van de bestedingen. Bestedingsinflatie heeft te maken met vraag en aanbod. Bij een toename van de vraag zal het aanbod dalen. Dit zal resulteren in een stijging van de prijs. Bij een daling van de vraag zal het aanbod stijgen. Dit zal resulteren in een daling van de prijs.

Winstinflatie

Winstinflatie kan ontstaan door een monopolist. Een monopolist heeft geen last van concurrentie. Wanneer de monopolist de prijs van het product zal verhogen, kan dit leiden tot een stijging van het algemeen prijspeil. Dit zal dus leiden tot inflatie.

Deflatie

Naast inflatie bestaat er ook deflatie. Deflatie betekent het tegenovergestelde van inflatie. Bij deflatie daalt het algemeen prijspeil. Deflatie kan optreden door drie factoren. Als de kosten dalen, dan zal er ook deflatie optreden. Wanneer de vraag daalt, treed er ook deflatie op. De laatste factor is concurrentie. Als er veel concurrentie op de markt is, kan er deflatie optreden. Concurrentie kan resulteren in prijsoorlogen. Bij prijsoorlogen zullen de prijzen steeds door de verschillende concurrenten worden verkocht.

Tot slot

Koopkracht en inflatie zijn in 2022 veel besproken begrippen. De koopkracht is in 2022 enorm gestegen. De koopkracht is gedaald, als gevolg van een stijging van de inflatie. 

 

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Een cryptobeginner? Dan is het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce de ideale plek om te starten

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders