Lean Management – Hoe wordt een Lean-aanpak toegepast?

Lean management is ongetwijfeld een krachtige manier om complexe productieprocessen te verbeteren en constante verbeteringen toe te passen met als doel om een hogere klantwaarde te realiseren. Het is dan ook begrijpelijk dat de Lean-aanpak steeds meer aan populariteit wint, want voor veel bedrijven is de verleiding groot om verspillende processen te elimineren en alleen waarde aan klanten te bieden. Voor een optimale implementatie van Lean management is het echter van essentieel belang om rekening te houden met verschillende tactieken.  Daarom volgen hier drie tips voor de succesvolle invoering van Lean-methoden.

1. Zorg voor een geleidelijke implementatie

Wanneer je van start gaat met de Lean-aanpak, is het belangrijk om te beginnen met een klein toegewijd team en Lean management geleidelijk toe te passen. Door klein te beginnen, wordt het risico op een mislukte implementatie geminimaliseerd. Een geleidelijke invoering zorgt ervoor dat mogelijke verstoringen in de bedrijfsvoering tot een minimum worden beperkt en het stelt jouw bedrijf in staat de doeltreffendheid van het systeem in al jouw activiteiten te testen.

Dit komt omdat de meeste organisaties te maken hebben met een leercurve van de Lean-aanpak die aanvankelijk steil is. Zelfs in een grote onderneming zullen er zelden genoeg opgeleide en ervaren mensen zijn om de overgang naar een slank productiesysteem goed toe te passen en beoordelen. Grote veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen op korte termijn negatieve gevolgen hebben, en door complexe processen geleidelijk toe te passen, kunnen deze gevolgen beter worden begrepen zonder desastreuze bedrijfsconsequenties.

2. Vind steun voor de Lean-processen

Voor succesvolle implementatie is het belangrijk dat “change agents” worden gecreëerd. Dit betekent dat invloedrijke mensen actief bij de proefuitvoering worden betrokken en een sleutelrol spelen bij het toepassen van de Lean-aanpak. Deze tactiek kan helpen om belemmeringen voor de bedrijfsbrede invoering van Lean te minimaliseren, zoals interne weerstand en gebrek aan opleiding.

Door te experimenteren kunnen fouten en ineffectieve processen in een vroeg stadium worden opgespoord, waardoor wordt voorkomen dat deze problemen zich bij nieuwe implementaties voordoen.

3. Het identificeren van waarde en verspilling

Nu duidelijk is op welke manier er moeten worden omgegaan met de implementatie van een Lean-aanpak, is het tijd om de waarde en verspilling te identificeren in het bedrijf. Bij het invoeren van een slank productiesysteem, moeten eerst de activiteiten met toegevoegde waarde en de verspillende activiteiten correct worden geïdentificeerd. Hierbij is een goede beoordeling van cruciaal belang om een objectief perspectief te bieden en duurzame actiepunten te ontwikkelen.

Dit artikel gaat slechts kort in op het toepassen van Lean Management. Wil je meer weten en is jouw organisatie geïnteresseerd in relevante Lean-opleidingen, kijk dan op www.theleansixsigmacompany.nl/wat-is-lean/ voor meer informatie.

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Een cryptobeginner? Dan is het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce de ideale plek om te starten

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders