Een economisch handelsblok waar zowel Duitsland als Rusland toe behoren is de grootste bedreiging voor de hegemonie van de Verenigde Staten. Die conclusie trekt George Friedman, voormalig topman van Stratfor en oprichter van het platform Geopolitical Futures. Een alliantie tussen deze twee landen is volgens hem zo machtig dat de VS er alles aan zal doen om de twee uit elkaar te drijven.

Volgens Friedman is de buitenlandse politiek van de VS erop gericht een scheidingslijn aan te brengen van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee. Ondertussen probeert Rusland juist toenadering te zoeken tot Europa. Hoe deze situatie zich de komende twintig jaar zal ontwikkelen ligt volgens Friedman grotendeels in handen van Duitsland. Een interessante video over de geschiedenis (en de toekomst?) van Europa.