Zou de wereld een betere plaats worden wanneer alle rijkste van het land hun geld verdeelde onder alle inwoners van het land die onder de armoede grens leven? Om deze vraag te beantwoorden is de Robin Hood Index gecreëerd .

aa.jpg

Voor de Robin Hood Index is er gekeken naar 42 landen met een totaal verschillende demografie en economie.

In de tabel wordt het vermogen van de rijkste personen vermeld in de eerste kolom, in de tweede kolom wordt gemiddelde bruto binnenlands product per hoofd vermeld. In de derde kolom staat het bedrag dat de personen die onder de armoede grens leven zouden krijgen na herverdeling van het geld van de rijkste persoon van het land. Opvallend is dat alleen in de landen Chili, Nederland, Frankrijk en Australië de rijkste persoon een vrouw is.

In Amerika leeft 15 procent van de bevolking in armoede. Wanneer je het geld van Bill Gates herverdeeld onder deze groep zou ieder 1736 dollar krijgen.

India’s grote populatie betekent dat Mukesh Ambani’s 19,2 miljard dollar de kleinste netto uitbetaling betekent aan de armen in vergelijking met de andere landen. Het vermogen van Mukesh Ambani’s is 13,6 miljoen keer meer dan het bruto binnenlands product van zijn landgenoten. Iedere burger die onder de armoede grens leeft in India zou 59 dollar krijgen, ter vergelijking in Nederland zouden ze 6759 dollar krijgen. Toch is de 59 dollar die ieder dan zou krijgen genoeg voor 118 eenvoudige maaltijden. In Cyprus en Zweden zouden de armen het meeste krijgen. Dit komt voornamelijk door de lage populatie van het land en de hoog levensstandaarden.