Een aandeel is een bewijs van deelneming in een bedrijf. De eigenaar van een aandeel is mede-eigenaar van het bedrijf. Dit betekent dat de eigenaar recht heeft op een deel van de winst van het bedrijf en invloed kan uitoefenen via de algemene leden vergadering (ALV).