Sinds de eerste renteverhoging in de VS in december van 2015 is de goudprijs met meer dan 30% gestegen. Volgens Goldman Sachs is deze stijging slechts tijdelijk, wat ook blijkt uit hun relatief lage koersdoel van mei. Een aantrekkende economie, nieuwe renteverhogingen en een sterke dollar zullen die stijging omkeren in een daling van de prijs, aldus de analisten van de bank.

goldprice-afbeeldingHet kamp van de goud bulls denkt daar heel anders over. Zij geloven niet in een substantiële verbetering van de wereldeconomie en ze wijzen op de onvermoede gevolgen van het huidige ongelimiteerde monetaire beleid van centrale bankier. Daarom denken ze dat de prijsstijging in 2016 slechts een begin is.

Ze bouwen hun overtuiging op een drietal onderling verbonden factoren. De eerste factor is die van de grenzen van het monetair beleid zoals dat vorm heeft gekregen sinds het begin van 2008. Kwantitatieve verruiming en negatieve rentes zijn heuse game changers. Ze hebben de waardering van staatsobligaties nagenoeg onmogelijk gemaakt. Er lijkt geen plafond meer in de prijsvorming en dit kan uitmonden in een van de grootste financiële bubbels in de geschiedenis. Het zijn de centrale bankiers die hier verantwoordelijk voor zijn. Hun monetair beleid dwingt beleggers en spaarders risico’s te nemen die ze onder normale omstandigheden nooit zouden willen of te durven nemen. Toename van de risico’s impliceert een vergrote kans op vermogens.
Bubbel in staatsobligaties

De huidige bubbel op de markt voor staatsobligaties en het verlengen van de looptijd van de gemiddelde beleggingsportefeuille heeft ook gevolgen voor de kredietmarkten. Er gaat steeds meer geld naar steeds zwakkere partijen zoals de opkomende markten en high yield obligaties. Beleggers handelen zo, omdat er steeds minder veilige assets zijn die nog rendement opleveren. En ook hier zijn ze geneigd meer risico te nemen dan goed en verstandig is. Dat kan zelfs uitmonden in speculatief gedrag met alle consequenties van dien zoals de eerder gemelde financiële bubbels. De kans daarop wordt alleen maar groter als China blijft volharden in zijn strategie om crises te bestrijden met het opblazen van de kredietverlening.

Volgens de goud bulls is de huidige combinatie van monetaire en kredietverruiming een onhoudbaar traject dat vroeg of laat wel moet mislopen. Beleggers zullen in dat geval hun uiterste best moeten doen om hun vermogen in stand te houden en goud lijkt dan de beste en veiligste optie.

goudprijs-aug-2016

Goudprijs profiteert van monetair beleid centrale banken

Centrale banken verliezen controle?

Als er daadwerkelijk een nieuwe crisis komt, dan zullen centrale bankiers machteloos staan. Hun arsenaal is nu al nagenoeg uitgeput. De rente is al extreem laag, vermogenstitels renderen amper of niet en het beleid om de waarde van de diverse valuta’s om de beurt omlaag te brengen verergeren de bestaande problemen alleen maar. Meer en meer beleggers zullen hun vertrouwen in de eigen valuta opzeggen en op zoek gaan naar veilige alternatieven. Dit is de derde factor van belang.

Burgers en beleggers verliezen hun vertrouwen in het zogeheten fiat geld (fiduciair geld of fiat geld is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is). Dat zou, zo denken de bulls, de dollar kunnen zijn, ware het niet dat de VS met schijnbare tegenzin het monetaire beleid willen normaliseren. Dan blijft alleen goud over. Dit edelmetaal zal aldus weer de rol van betrouwbare reservemunt terugkrijgen zoals het die had voor 1971. In dat jaar kwam er een einde aan de ordening van Bretton Woods en startte een monetaire supercyclus. De geldhoeveelheid nam sindsdien disproportioneel toe ten opzichte van het goud dat ooit als dekking gold voor fiat geld.

Goud bulls denken dat centrale bankiers niet in staat zullen blijken om bovenstaande problemen – die deels van eigen makelij zijn – te beteugelen, laat staan op te lossen. Het resultaat zal zijn dat er een crisis uitbreekt die erger is dan de crisis van 2008 die centrale bankiers poogden op te lossen. Voor de belegger is er dan nog maar een optie en dat is fysiek goud.

Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.

Cor Wijtvliet

Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door Beurshalte

beurshalte-logoOver Beurshalte:

Dagelijks publiceert Beurshalte nieuwsbrieven en columns van leden van de redactie en van gastauteurs over de wereld van beleggen en alles wat ermee samenhangt. Daarnaast publiceert beurshalte wekelijks een nieuwsbrief met unieke inhoud over relevante beleggingsthema’s. Belangstellende lezers kunnen een gratis abonnement nemen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich hier aanmelden!

Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.