Rente is niet het probleem

Wie zich in het geldsysteem verdiept heeft zal waarschijnlijk wel eens gehoord hebben dat rente het grote probleem is van ons op krediet gebaseerde geldsysteem. Het bedrag dat je terug moet betalen aan de bank is door de rente altijd groter dan het bedrag wat je van de bank leent, waardoor je misschien tot de conclusie bent gekomen dat er binnen dit systeem nooit genoeg geld in omloop is om alle schulden af te lossen en dat het probleem van rente door nieuwe kredietcreatie steeds groter en groter wordt. Maar klopt dat wel? Het is tijd om een hardnekkig misverstand over ons geldsysteem uit de wereld te helpen…

Lening

Stel je voor dat je naar de bank gaat om een bedrag van €1.000 te lenen. Je betaalt de lening in twaalf termijnen van een maand terug met een effectieve rente van 10% per jaar. Dat betekent dat je na een jaar uiteindelijk €1.100 aan de bank hebt betaald. Dat betekent dus ook dat je gedurende het jaar dat je de lening moet aflossen ergens €100 vandaan moet halen om die rente te betalen. En samen met jou zijn er miljoenen anderen die een lening moeten afbetalen, bijvoorbeeld omdat ze een hypotheek hebben of een consumptief krediet hebben afgesloten bij een bank. Ook die mensen moeten ieder jaar ergens het geld vandaan zien te halen om die rente af te lossen. Allemaal rente die niet door de bank verstrekt is bij de verlening van het krediet…

Tijd

Als iedereen tegelijkertijd al zijn schulden met rente zou moeten aflossen aan de bank, dan zou er inderdaad niet genoeg geld beschikbaar zijn om de rente te betalen. Maar dat is niet hoe het geldsysteem werkt. Leningen worden doorgaans in termijn afbetaald, wat betekent dat er in de praktijk maar een fractie van de totaal beschikbare geldhoeveelheid nodig is om schulden en rente af te lossen aan de bank. Bedenk ook dat alleen het bedrag dat je van de bank geleend hebt uit circulatie verdwijnt. Het bedrag wat je aan rente betaald hebt verdwijnt niet, dat blijft in het geldsysteem circuleren. Met de rente die je aan de bank betaalt kan de bank haar eigen kosten dekken (personeel, materiaal, pand, computers enzovoort), rente uitkeren aan de spaarders en winst uitkeren aan de aandeelhouders. Het bedrag dat je aan rente betaalt aan de bank vloeit weer terug in de economie, terwijl de component die de lening vertegenwoordigt simpelweg uit de boeken wordt geschrapt.

De rente vloeit dus terug in de economie en komt iedere keer weer opnieuw beschikbaar voor iedereen die nog een lening aan de bank moet terugbetalen. Het systeem van geld ‘uit het niets creëren’ en met rente afbetalen is dus een gesloten systeem dat in essentie altijd in balans is.

geldOmloopsnelheid

Zo lang het geld in omloop voldoende circuleert is er dus altijd genoeg geld beschikbaar om leningen met rente af te betalen. Daalt de omloopsnelheid en parkeren mensen hun geld op spaarrekeningen, dan wordt het voor schuldenaren moeilijker om hun verplichtingen na te komen. Ook wordt het voor schuldenaren moeilijk om hun verplichtingen na te komen als er meer schuld afgelost dan gecreëerd wordt. Geld komt in omloop zodra de bank een krediet verstrekt en verdwijnt weer zodra het krediet wordt afgelost. Wordt er netto meer afgelost dan geleend, dan krimpt de geldhoeveelheid met deflatie tot gevolg. Gebeurt het omgekeerde, dan ontstaat er inflatie. Daarom houden centrale bankiers de kredietgroei nauwlettend in de gaten en gebruiken ze de rente als beleidsinstrument om de kredietgroei te ‘sturen’.

Spaarders versus schuldenaren

Zoals je ziet hebben spaarders en schuldenaren binnen ons huidige geldsysteem tegengestelde belangen. Spaarders potten geld op en brengen daarmee de omloopsnelheid omlaag, terwijl schuldenaren juist baat hebben bij een hogere omloopsnelheid van het geld. Bij een hogere omloopsnelheid is het namelijk makkelijker om schulden af te lossen. De kunst is om hierin een balans te vinden die even gunstig is voor de schuldenaren als voor de spaarders.

Conclusie

Het idee dat schulden niet afbetaald kunnen worden omdat banken de rente niet creëren is onjuist. Zo lang betalingen in termijnen plaatsvinden en alle rente-inkomsten van de bank weer terugvloeien in de economie is er voldoende geld beschikbaar om leningen af te betalen met rente. Zie het als een gesloten systeem, waarbinnen de rente voortdurend in circulatie blijft en de geldhoeveelheid stijgt of daalt naargelang er meer of minder vraag is naar krediet. Doordat geld een zekere omloopsnelheid heeft kan het meerdere keren gebruikt worden voor verschillende aflossingen.

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

31 gedachten over “Rente is niet het probleem

 • 13 oktober 2014 om 17:17
  Permalink

  “… en alle rente-inkomsten van de bank weer terugvloeien in de economie …”

  Maar niet alle rente-inkomsten vloeien terug in de economie. Banken houden een (klein?) gedeelte bij en noemen dit winst. Dit probleem stelt zich ook als een prive-persoon niet zijn volledige inkomen terug uitgeeft. In dit geval spreken we echter over sparen.
  Dus algemeen gezegd : we komen in de problemen met ons schuld-gecreërd-geld (=loans create deposits) als iemand deposits achterhoud.
  Maw de spaarder is het probleem … tenzij … er iemand in de plaats deposits zou kunnen toevoegen (die nooit hoeven afgelost te worden).
  Rarara … wie zou dit kunnen doen?

  Beantwoorden
  • 14 oktober 2014 om 08:34
   Permalink

   De spaarder is het probleem, tenzij de spaarder besluit niet langer geld maar goud te hamsteren. Door goud te kopen wordt het geld schuldenvrij beschikbaar gesteld aan een ander en wordt teven het spanningsveld tussen spaarders en schuldenaren opgelost.

   http://fofoa.blogspot.nl/2010/07/debtors-and-savers.html

   http://fofoa.blogspot.nl/2012/06/debtors-and-savers-2012.html

   Het alternatief waar jij naar toe werkt is dat de overheid het ‘spaarprobleem’ oplost door meer uit te geven dan er binnenkomt. Tegenover private besparingen staan dan publieke tekorten om het evenwicht te herstellen.

   Beantwoorden
   • 14 oktober 2014 om 09:00
    Permalink

    maar als spaarders hun geld massaal gaan uitgeven, dan blijft er steeds minder ruimte over op de bankenbalans om geld uit te lenen? of zien jullie dat anders?

    Beantwoorden
    • 14 oktober 2014 om 10:25
     Permalink

     Hoe bizar het ook moge klinken : spaargeld ontstaat na de kredietverlening door banken in plaatst van dat er eerst spaargeld moet zijn om krediet te verlenen.

     Neem de situatie dat ik een hypothecaire lening afsluit en met het aldus door de banken uit het niets geschapen geld jouw huis koop. Jij besluit voortaan te huren en het geld op een spaarrekening te zetten: eerst was er de geldschepping door kredietverlening daarna het (jouw) spaartegoed.

     Beantwoorden
 • 14 oktober 2014 om 09:01
  Permalink

  Oeii!!! Helemaal mis. Doe de berekening en je zult zien dat er maar een fractie van de renteinkomsten terug in de fysieke economie vloeien. Als je de leningen 1 voor 1 checkt zul je overal kosten zien die in rekening gebracht worden door de bank die geen rente zijn maar “commissies”. DAAR VANDAAN worden de bankfunctionarissen betaald – NIET van de rente!!! De rente gaat naar (de grootaandeelhouders van) de bank die het verder oppotten om nieuwe leningen voor nog meer rente te verstrekken. Door de renteverplichtingen heeft de wereld 3 keer zo veel schulden als geld. Dit komt door de rente op hoofdsom en de rente-op-rente. Maar ook de rente op zich is niet precies het probleem. Het probleem is HET GEBREK AAN DEKKING VOOR DE RENTEVERPLICHTINGEN want dit leidt tot een grotetre groei van de schulden dan de groei van de geldhoeveelheid.
  Fed bedrog al 100 jaar succesvol – monetaire slavernij gaat door
  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/23/fed-bedrog-al-100-jaar-succesvol-monetaire-slavernij-gaat-door/

  En de Euro is een Dollar in vermomming:
  Eurozone monetaire kolonie van de Federal Reserve
  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/24/eurozone-monetaristische-kolonie-van-de-federal-reserve/

  Beantwoorden
  • 14 oktober 2014 om 10:46
   Permalink

   Er is helemaal niks mis met het artikel van Frank Knopers. (hulde Frank)

   Er komt helemaal geen tekort aan geld in omloop doordat banken ‘wel het geld van de hoofdsom uitlenen, maar niet het geld dat nodig is voor betaling van de rente op de hoofdsom’. Dat is bullshit, een mythe die bijna onuitroeibaar is geworden sinds ‘Zeitgeist’, maar desalniettemin bullshit.

   De geldhoeveelheid is flexibel. Ze zwelt op als banken krediet verlenen en ze krimpt als er rente of aflossing op dat krediet wordt betaald. In feite is daarmee alles gezegd. Problemen ontstaan pas wanneer een samenleving zo tot aan z’n nek in de schulden zit dat hetzij de geldnemer hetzij de bank niet langer het uitstaande krediet wil vergroten omdat of de waarde van het onderpand en/of het inkomen niet langer volstaan.

   Met dit alles wil niet gezegd zijn dat er niet iets goed scheef ziet met ons bancaire systeem (bijvoorbeeld de privatisering van de geldcirculatie) maar ‘rente is niet het probleem’.

   Beantwoorden
   • 14 oktober 2014 om 12:46
    Permalink

    Inderdaad. De hoeveelheid krediet (geld) ind e economie zegt meer iets over het vertrouwen dat mensen hebben in de toekomst. Ziet men de toekomst positief in, dan zal er meer geleend worden en groeit de geldhoeveelheid. Is er onzekerheid zoals nu het geval is, dan gaan mensen schulden aflossen en krimpt de geldhoeveelheid.

    Over de banken en rente: Ook alle bonussen en commissies en kosten die de bank rekent blijven in de economie circuleren. Ze gaan van jouw bankrekening naar de bankrekeningen van de bankmedewerkers. Ze worden niet weggestreept en verdwijnen niet uit de economie.

    Het is een gesloten systeem, maar het is wel zo dat geld hier en daar opgepot kan worden. Dat is wat problemen kan opleveren. Zie bijvoorbeeld wat er nu in de Eurozone gebeurt: De kredietverlening neemt af en mensen gaan meer geld sparen. Door de vraaguitval blijft de economie een in een recessie hangen. Er moet meer gedaan worden om spaartegoeden weer los te krijgen…

    Beantwoorden
   • 14 oktober 2014 om 13:50
    Permalink

    Je gelooft verhalen (op het niveau van Zeitgeist) zonder je eigen onderzoek te doen. Het geld is als hoofdsom geschapen. De hoofsdom wordt door aflossingen afbetaald. De betalingen voor de rente zijn gedaan creëren een tekort aan geld voor de nog uit te voeren aflossingen. Doe je onderzoek!
    P = hoofdsom (Principal) = geschapen geld
    I = rente (Interest)
    D = Schuld (Debt)
    D = P + I
    Maar er is niet meer geschapen geld dan P terwijl de D is P + I. De schulden zijn mgroter dan het beschikbare geld.
    Een kind van 12 legt het in 5 minuten perfect uit:
    https://www.youtube.com/watch?v=_ae7h8FioX0
    Waarom sommigen dit niet kunnen (of willen) snappen laat ik aan specialisten over.

    Beantwoorden
    • 14 oktober 2014 om 15:36
     Permalink

     @Mario 8282

     Je vergelijkingen zouden misschien betekenis hebben als ALLE schuld en de bijbehorende rente op één en hetzelfde moment, bijvoorbeeld na een jaar, betaald zouden moeten worden. Maar zo zit de wereld niet in elkaar.

     Op ieder moment is er een maatschappelijke behoefte aan geld in verband met voorgenomen betalingen (bijvoorbeeld voor aflossingen of rente, voor investeringen en hengels met lichtgevende dobber of voor onvoorziene uitgaven). Wie het geld nodig heeft trekt het uit z’n knip of van z’n girorekening of leent het bij de bank als ie zelf niet genoeg heeft. Dat lenen lukt alleen niet langer als de schulden al te hoog zijn ten opzichte van de terugbetalingscapaciteit omdat het (te verwachten) inkomen of de opbrengst van het onderpand tekort schieten. Dan en pas dan gaat de rente op schuld een probleem worden. En dat is het punt waar we in het westen op dit moment zijn aangekomen.

     Kijk alleen eens naar de Nederlandse woningmarkt. Liep de totale hypotheek in 25 jaar op van 20 naar meer dan 100% van het bbp. Aanvankelijk stegen geldhoeveelheid, hypotheekschuld en huizenprijzen in een zichzelf versterkende loop, want als de huizenprijzen stijgen, stijgt de waarde van het onderpand en kan er meer geleend worden. Als de schuld maar hoog genoeg is hoeft er echter maar even een hapering te zijn in de groei van de inkomens of de huizenprijzen of het hele proces van kredietverlening, geldschepping en stijgende huizenprijzen gaat in z’n achteruit en dan is Leiden in last. De aard van het probleem dat dan ontstaat is echter niet een gevolg van de rente maar de, ten opzichte van het inkomen, te hoog geworden schulden.

     Als schuld niet voor speculatieve doeleinden wordt aangegaan (om elkaar tegen steeds hogere prijzen huizen of andere vermogensobjecten te verkopen), maar voor productieve doeleinden wordt rente nooit een probleem. Een verstandige ondernemer zal immers alleen tegen x% lenen om een investering te financieren, wanneer hij met die investering een rendement (=inkomensgroei) van meer dan x% behaald.

     Beantwoorden
     • 14 oktober 2014 om 16:53
      Permalink

      “Je vergelijkingen zouden misschien betekenis hebben als ALLE schuld en de bijbehorende rente op één en hetzelfde moment, bijvoorbeeld na een jaar, betaald zouden moeten worden. Maar zo zit de wereld niet in elkaar.” Inderdaad de wereld zit anders in elkaar… en toch NIET zoals jij het uitlegt. De rente is op een langer termijn dan 1 of 5 jaar betaalbaar (en eigenlijk tot het oneindige in de tijd) als er per periode de opgetelde nieuwe kredieten stijgen pet een percentage net boven het gemiddelde rentepercentage van de voorgaande periode. Kwestie van basis differentieel calculus. Maak een spreadsheet met bijvoorbeeld: rente 4% en kredietgroei 5%. je zult zien dat de ratio schulden/geldoeveelheid steeds groter wordt, maar de geldhoeveelheid groeit (geef me je email, dan stuur ik je zo’n spreadsheet model). Als men de schuldenberg even buitenbeshouwing gelaten wordt dan lijkt het als de economie groeit: productie neemt toe, lonen stijgen, lage werkloosheid… totdat ineens de banken hun kredietverlening terugschroeven: “CRISIS”. Dit is het geldsysteem: een verborgen SCHULDENFABRIEK waar de banken “groei” en “crisis” spelen naar eigen dunk. En ze kunnen dit doen omdat het geldsysteem privaat is en ze doen het om zoveel mogelijk van de planeet in hun bezit te krijgen. Hier is een voorbeeld van kunstmatige groei gevolgd door kunstmatige crisis:
      – tussen 1891 en 01.09.1894 “groei”.
      – vanaf 01.09.1894 “crisis”
      http://www.michaeljournal.org/bankphilo.htm

  • 15 oktober 2014 om 09:04
   Permalink

   Door de omloopsnelheid van het geld kan het meerdere keren gebruikt worden om renteverplichtingen te voldoen. Het geld dat door persoon A gebruikt wordt om nu rente te betalen over een lening bij de bank kan over een jaar gebruikt worden door persoon B om zijn of haar renteverplichting aan de bank te voldoen. In de tussentijd is er een persoon C geweest die rente heeft ontvangen op zijn of haar spaargeld en die dat geld heeft uitgegeven.

   Voorwaarde in dit systeem is dat het geld moet circuleren. Gaat men geld oppotten en daalt de omloopsnelheid, dan moet er van buitenaf ingegrepen worden om te zorgen dat er voldoende geld in de economie is. Dat is waar men op aanstuurt als men het heeft over overheidsstimulering.

   Beantwoorden
 • 14 oktober 2014 om 12:51
  Permalink

  Als aanhanger van de Oostenrijkse School van de Economie moet ik altijd lachen als ik dit soot discussies lees. Ook de oplossingen van de democratische overheden en Centrale banken vind ik altijd een soort soap.
  Het is verbazingwekkend om te zien hoe intelligente mensen een hoop onzin kunnen verkopen wat heel logisch klinkt.
  De schuldencrisis gaan wij oplossen door meer schulden te maken. De ECB moet de staatsobligaties gaan opkopen, bedrijven geld gaan lenen etc.
  Vooral de emotionele discussies die ik lees over het fiatgeld. Prachtig. En dan die oplossingen. De geldcreatie bij de overheid, ja, een instituut dat geldverslindend is, incompent, vaak sprake van wan-bestuur, niet in staat is om de kerntaken goed uit te voeren, een bestuur dat altijd oppertunistisch bezig is, elke jaar een tekort heeft (moet je als bedrijf maar eens doen), als het hun uitkomt, liegen zij gewoon. Nee, volgens mensen is de overheid DE oplossing. Echt een giller.
  De volgende oplossing is helemaal een construct. Een tranparante, democratisch, onafhankelijk instituut die de geldhoeveelheid moet beheren. Alsof dit instituut geen geldkraan heeft. Een van de krachtigste instrumenten die de overheid heeft, is het bepalen van de geldhoeveelheid en de rente (via de ECB). Denk je nu echt dat de politiek dit machtige middel uithanden geeft. Nee, ga er maar van uit dat binnen de korste keren het transparante, democratische, onafhankelijk instituut vol zit met oud politici en ambtenaren. De overheid heeft 2 belangrijke monoplies waar concurrentie niet geduld wordt, dat is het geweldsmonopolie en de wetgevingsmonopolie. Als het nodig is zal dit instituut binnen de kortste keren via de wet ondergebracht worden bij het ministerie van Financien.
  Laatste opmerking; het maken van vergelijkingen om de economie uit te leggen, wilt niet zeggen dat dit economie is, het is gewoon op basis van veronderstellingen die aan die vergelijkingen ten grondslag liggen, een verklaring te geven over historische gebeurtenissen. De lijn doortrekken kan niet, want de veronderstellingen die misschien succesvol waren in het verleden, hoeven niet voor de toekomst te gelden.
  De democratische overheid moet zich niet bemoeien met de besluitvormingsprocessen van mensen en bedrijven. De overheid is bedoeld om rechten te beschermen en niet om ze uit te delen. Ik heb nog nooit de boeken van bijvoorbeeld Keynes op het bureau zien staan van directeuren of managers. Zie je het al voor je, het bepalen van de vraag en aanbodcurve van bijvoorbeeld een televisie door de directie voor de komende 5 jaar. Alsof de directie een glazen bol heeft.

  Beantwoorden
  • 14 oktober 2014 om 14:20
   Permalink

   Humor! Leuk te zien dat je hier uitlacht juist de mensen die meer snappen dan jij. Alsof datgene waarin jij gelooft jou superieur maakt tegenover die die iets denken dat jij (nog) niet doorhebt…
   ” Een van de krachtigste instrumenten die de overheid heeft, is het bepalen van de geldhoeveelheid en de rente (via de ECB). Denk je nu echt dat de politiek dit machtige middel uithanden geeft. ”
   Waar staat dat de politiek de hoeveelheid geld in de omloop en de rente bepaalt?
   De Euro is een privaat systeem hierarchisch ondergeschikt aan de Federale Reserve – een private geldmonopolie. Probeer eens je beeldvorming naar de realiteit te brengen en dan zal je lach op je lippen vriezen.

   Beantwoorden
  • 14 oktober 2014 om 16:00
   Permalink

   ’t Zou misschien wel eens goed zijn als je je realiseerde dat de schuldencrisis een gevolg is van uit de hand gelopen private kredietverlening. Om me maar tot Nederland te beperken. Bij ons daalde die staatsschuld van circa 80% van het bbp rond 1990 tot 45% vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis. In diezelfde periode explodeerde de private hypotheekschuld van de reeds eerder genoemde 20% van het bbp naar zo’n 110% daarvan. Houdt je rekening met de specifieke eigenschappen van ons pensioensysteem dan wordt de omvang van die staatsschuld nog meer gerelativeerd. Door dat systeem worden, vanwege de pensioenpremieaftrek pensioeninkomsten naar de toekomst opgeschoven. Zonder die aftrek had Nederland in 2008 niet eens een staatsschuld gehad. Na dat jaar werd alles anders omdat door de schuldencrisis de belastinginkomsten daalden en de banken gered moesten worden.

   Geld wordt in ons systeem voor meer dan 95% geschapen door private banken. Om dat systeem overeind te houden moet er jaarlijks voor tenminste 2% van wat jij en ik verdiend en gespaard hebben weggegeten worden door inflatie. Jaar in jaar uit anders worden de speculatieve schulden onhoudbaar. Een beetje libertarier zou daar op z’n minst moeite mee moeten hebben, in plaats van te vervallen in de gemakszuchtige en clichematige anti-overheidsrants.

   Beantwoorden
   • 14 oktober 2014 om 16:25
    Permalink

    “‘t Zou misschien wel eens goed zijn als je je realiseerde dat de schuldencrisis een gevolg is van uit de hand gelopen private kredietverlening.” Mis. Het geld wordt geschapen als de hoofdsom van een lening. Stel dat de renten altijd 0,0000% zou zijn. De hoeveelheid geld in de economie, ONGEACHT HOE GROOT zal in balans blijven met de openstaande schulden. Maar nu terug naar onze reality show: de ongedekte rente veroorzaakt schulden waarvoor geen geld ter dekkng aanwezig is. DIT is de essentie van de schuldencrisis: een crisis by design.

    Beantwoorden
    • 14 oktober 2014 om 17:02
     Permalink

     Als schulden te hoog zijn worden ze sowieso een probleem. Rente of geen rente. In Nederland steeg de uitstaande hypotheekschuld de afgelopen 25 jaar circa drie tot vier maal zo snel als het bbp. Daarbij werd de zogenaamde aflossingsvrije hypotheekschuld steeds populairder. Wie tijdens de looptijd niet aflost, moet z’n schuld aan het eind van de looptijd herfinancieren (zonder hra) of z’n huis verkopen. Dikke kans dat dat laatste niet gaat lukken tegen een prijs die hoog genoeg is, want prijsstijgingen werden mogelijk gemaakt door alsmaar meer hypotheekschuld, maar hypotheekschulden kunnen niet oneindig lang sneller groeien dan het inkomen.

     Beantwoorden
     • 14 oktober 2014 om 17:22
      Permalink

      NOG 1 KEER en dan niet meer: als de renten van alle leningen 0,000% was dan waren er zoveel schulden als liquiditeit in het “systeem”. Maar dat is nu niet zo. De rente en rente-oprente maakt dat de schulden GROTER zijn dan de hoeveelheid beschikbaar geld. En hoeveel geleend is
      DOET ER NIET TOE want
      weinig = weinig,
      veel = veel
      en ZEER veel = ZEER veel.
      In alle gevallen BALANS!!!
      Niet als je rente zonder dekking erbij hebt, te starten vanaf 1 cent.
      Denk denk denk!!!
      Ik ben klaar hiermee, sorry!

 • 14 oktober 2014 om 14:56
  Permalink

  Klopt mario8282….voor zover ik ook weet is de centrale bank een private Instelling.Ik zou niet weten hoe de overheid enige inspraak kan uitoefenen op de beslissingen van de centrale banken.Een andere uitspraak van “easy money” waar ik mij vragen bij stel is de volgende:”De democratische overheid moet zich niet bemoeien met de besluitvormingsprocessen van mensen en bedrijven”
  Onze overheid is idd democratich verkozen wat voor de toplui van de centrale banken niet het geval is.Uiteindelijk is het een bittere conclusie dat mensen die niet democratisch verkozen zijn wel degelijk ons leven en dat van de overheid dirigeren.Democratie is één grote illusie dan?

  Beantwoorden
 • 14 oktober 2014 om 16:15
  Permalink

  Als er nu onvoldoende geld is om alle leningen en rente te betalen, dan wekt het argument dat als je dat in de tijd uitsmeert er wel genoeg geld is, verbazing.
  Dat klopt wiskundig van geen kant. Dat het systeem door blijft lopen als dat niet in één keer gebeurt wil alleen maar zeggen dat de tijd in dit geval een rookgordijn is.
  Dat er tussentijds weer geleend en afgelost wordt doet niet ter zake, dit vergroot nl de hoeveelheid geld niet blijvend.
  Er zal dus doorlopend geld tekort zijn om alles af te lossen inclusief rente.

  Beantwoorden
  • 15 oktober 2014 om 08:41
   Permalink

   Maar wat is dan precies het probleem? Zo lang de rente terugvloeit in de economie kunnen schulden met rente afgelost worden.

   Beantwoorden
 • 14 oktober 2014 om 17:36
  Permalink

  De bewoording was nogal direct, zelfs een beetje spottend. Maar ja, ik dacht vroeger ook zo, totdat ik ging praten met beleggers en bankmedewerkers. Dan krijg je namelijk de andere kant van het verhaal te horen.
  De staatsschuld is het resultaat van onze enorme publieke sector, de grootste werkgever in dit land. 50% van onze economie is de staat. Wie heeft de staat nodig: 950.000 ambtenaren, 3,1 miljoen AOW-ers, 700.000 WAO-ers, 250.000 zieke mensen, 650.000 in de bijstand, 250.000 in de WW etc. 90% van de huishoudens maakt gebruik van een overheidsregeling. Al deze rechten kosten geld, het is niet gratis. En het verdienvermodel van de overheid is belastingen en geld lenen. Daardoor is er een staatsschuld ontstaan van 450 miljard euro. Een kleine stukje van deze schuld heeft te maken met het redden van andere landen via Europa.
  Wil je de staatsschuld verminderen moet je dus eerst het begrotingstekort van gemiddeld 15 miljard wegwerken. Daarnaast moet nog eens 10 miljard extra gesaneren om elk jaar geld over te houden om te kunnen aflossen. Dit lijkt mij in een democratie een onmogelijke opgave. Dit is tevens een van de redenen waarom er inflatie is in dit land.
  Om te zorgen dat de banken en pensioenfondsen de nederlandse staatsschuld ieder jaar herfinancieren, wordt gebruik gemaak van repressieve financiering. Oftewel, de financiele instituten worden gedwongen de staatsschuld te herfinancieren. De banken reageren alsvolgt: zij proberen hun leningen af te schuiven naar de ECB. De banken zijn eindelijk erachter gekomen dat de overheden hun schulden nooit aflossen.
  De private schulden zijn ook het resultaat van beinvloeding van de besluitvorming van burgers. Via renteaftrek en de vroegere aftrek van consumptieve rente werden burgers verleid, tot het maken van schulden.
  Daarnaast waren burgers niet vies om banken tegen elkaar uit te spelen voor de laagste rente en hoogste leningen. Maar, bij het verstrekken van leningen werd door de bank gekeken naar de draagkracht van de aanvrager. Vanuit de staat werden banken ook ‘gedwongen’ de tweeverdieners mee te nemen in hun berekeningen. De huizen prijzen schoten omhoog. Ik heb de overheid in de jaren 90 horen nooit horen klagen over de prijsstijgingen, integendeel het ging niet hard genoeg. De overheid nam het geld van de BTW en overdrachtsbelasting maar al te graag aan. De mensen die waarschuwden voor de prijsstijgingen werden door iedereen (burger en overheid) weggehoond. Veel burgers zagen hun woning als een beleggingsobject. Niets was te gek, woningen gingen bordjes over de toonbank. Iedereen was gek geworden, en niemand had ook maar iets geleerd van de jaren 30. Burgers gingen er zelfs van uit dat zij de hypotheek gewoon kregen, en het mooie was dat zowel de bank en burgers alle stukken ondertekenen. Mensen gingen leningen aan voor huizen, auto’s, meubilair, vakanties etc. En zij tekenden gewoon alle schuldenbewijzen. Dus alleen de bank de schuld geven, vind ik nogal te ver gaan. Burgers hebben ook schuld door niet te denken over hun gedrag.
  Op dit moment stijgen de private schulden weer, op alle mogelijke manieren wordt de huizenmarkt beinvloed, maar het zal geen effect hebben.
  Als libertarier vind ik dat noch de overheid noch de banken het recht hebben geld te maken. De creatie van geld moet in de markt neergelegd worden. En de rente is het resultaat van vraag en aanbod van geld. Op het moment dat je 1 partij de geldcreatie in handen geeft, leg je tevens het fundament voor de volgende financiele crisis.

  Beantwoorden
  • 15 oktober 2014 om 08:37
   Permalink

   “Veel burgers zagen hun woning als een beleggingsobject. Niets was te gek, woningen gingen bordjes over de toonbank. Iedereen was gek geworden, en niemand had ook maar iets geleerd van de jaren 30. Burgers gingen er zelfs van uit dat zij de hypotheek gewoon kregen, en het mooie was dat zowel de bank en burgers alle stukken ondertekenen. Mensen gingen leningen aan voor huizen, auto’s, meubilair, vakanties etc. En zij tekenden gewoon alle schuldenbewijzen. Dus alleen de bank de schuld geven, vind ik nogal te ver gaan. Burgers hebben ook schuld door niet te denken over hun gedrag.”

   Dat mag ook wel eens gezegd worden! Het is heel makkelijk om altijd maar de banken de schuld te geven omdat zij het monopolie hebben over geldcreatie. Maar laten we niet vergeten dat (verstandige) mensen een lening bij de bank nemen, omdat hun verwachtingswaarde hoger is dan de kosten van de lening. Beide partijen waren aan de tafel toen ze de handtekening zetten. Ik sluit me wat dat betreft aan bij wat Teunis Brosens van ING zei tijdens het Geld voor de Toekomst congres: Schulden zijn van nature niet goed of slecht, maar het gaat erom hoe je ermee om gaat. Net als met alcohol, geniet ervan, maar doe het met mate. https://www.marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/geld-voor-de-toekomst-teunis-brosens-ing-geldcreatie/

   Beantwoorden
 • 14 oktober 2014 om 19:22
  Permalink

  @Frank

  “Door goud te kopen wordt het geld schuldenvrij beschikbaar gesteld …”
  U geeft hier enkel uw schuld-gecreërd-geld door aan iemand anders. Dit verandert niets aan de aard van het geld,. het moet nog steeds afgelost worden.

  “Het alternatief waar jij naar toe werkt is dat de overheid het ‘spaarprobleem’ oplost door meer uit te geven dan er binnenkomt. Tegenover private besparingen staan dan publieke tekorten om het evenwicht te herstellen.”
  Een systeem met enkel schuld-gecreërd-geld (of bank-geld of loans-create-deposits) komt altijd in de problemen omdat het spaargeld niet gecreërd is. (niet de intrest)
  Er moet dus noodzakelijkerwijs ook schuld-vrij geld in omloop zijn. Wat de meeste mensen niet beseffen is dat wij 2 soorten geld hebben.
  Naast schuld-gecreërd-geld is er nog een andere manier waarop geld kan ontstaan. De overheid als uitgever van de munt kan simpelweg uw bankrekening crediteren met een bepaald bedrag. En voila het geld is gecreërd. Dit is schuld-vrij geld, hier staat geen aflossingstermijn tegenover. Dit geld kan blijven bestaan zolang de overheid wenst. Op de bankbalans staat dan als Liability een deposit D waarvan de Asset dan bestaat uit reserves R, (dus geen Loan als Liability). Het door de overheid gecreërd geld noemt men reserves R. Op uw bankrekening D is er echter geen verschil te onderscheiden. Dit komt omdat de overheid garandeert dat deposits van gelijk welke bank 1 op 1 omzetbaar zijn in overheids-geld. Dit was ooit anders. Vroeger gaven de banken hun eigen biljetten uit en was 100$ van de ene bank niet altijd evenveel waard als 100$ van een andere bank. Nu wel.
  Zonder dit schuld-vrij geld kan een economie ook niet groeien. Volgens Steve Keen kan er maar een zekere hoeveelheid private schuld zijn want anders is het terug naar af.
  De hoeveelheid schuld-vrij geld in de economie noemt men nu de staatsschuld. Een benaming die nog stamt van de goudstandaard toen de overheid effectief goud moest lenen van de private sector.
  In een fiat-systeem is dit dus niet zo en kan je ipv staatsschuld beter spreken over de hoeveelheid schuld-vrij geld. Het is dus een absurditeit om al het schuld-vrij geld uit omloop te halen of wat hetzelfde is : de staatsschuld af te bouwen … of hieraan beperkingen op te leggen zoals de euro doet. Het resultaat hiervan kennen we ondertussen.
  Conclusie :
  1)LOANS CREATE DEPOSITS
  2)RESERVES CREATE DEPOSITS

  Beantwoorden
  • 15 oktober 2014 om 08:31
   Permalink

   Interessant MK10. Eigenlijk zeg je dus dat het hebben van een staatsschuld bittere noodzaak is om wat ‘schuld vrij’ geld in de economie te hebben. Maar hoe weet je nou hoe veel dat moet zijn? Europese landen hebben zichzelf een beperking opgelegd in het Verdrag van Maastricht, wat was daar dan de rationale achter? Vanuit uw benadering werkt zo’n akkoord namelijk contra-productief in tijden van crisis.

   Beantwoorden
 • 15 oktober 2014 om 12:33
  Permalink

  @Frank

  De 2 soorten geld moeten elkaar aanvullen om de economie optimaal te laten draaien dwz weinig werkloosheid. Ik denk dat het bankgeld een leidende rol speelt omdat dit het minst flexibel is. Immers de aflossingstermijn ligt vast en het kan niet zomaar gecreërd worden. Er moet op zijn minst een credietwaardige ontlener zijn en dit is ook maar beperkt tot een zeker bedrag.
  Anderzijds heeft de overheid als currency-issuer geen beperking op haar score-bord. Zij kan dus makkelijker een regulerende functie vervullen. De overheid kan onbeperkt uitgeven en hoeft haar eigen geld niet te lenen. Het woord schuld is dus niet van toepassing. Anderzijds is er ook geen aflossingstermijn. Dit geld kan ook gemakkelijk verwijderd worden door het gewoon terug te vragen. Dit noemt men dan belasting heffen.
  Dit is in feite hoe fiat-geld werkt. 2 soorten geld met 2 verschillende regelsystemen geven een maximum aan flexibiliteit.
  Om dit goed te begrijpen moet u de 2 simplified balances uit het S&P/Repeat-after-me artikel in uw hoofd hebben. Hiermee kunt u de transacties makkelijk volgen (en daar zelf mee gaan spelen).

  De euro heeft het schuld-vrij geld regelsysteem aan banden gelegd en daarmee de tijd teruggedraad naar een soort van goudstandaard.
  Hoe zij komen tot de 3% regel?
  Geleend van Miterrand die het op zijn beurt … euh … uit zijn mouw heeft geschud!

  “We came up with the 3% figure in less than an hour. It was a back of an envelope calculation, without any theoretical reflection. Mitterrand needed an easy rule that he could deploy in his discussions with ministers who kept coming into his office to demand money. […] We needed something simple. 3%? It was a good number that had stood the test of time, somewhat reminiscent of the Trinity.”

  http://www.voxeurop.eu/en/content/news-brief/2776341-secret-3-finally-revealed

  Beantwoorden
 • 15 oktober 2014 om 14:52
  Permalink

  Even een off topic mededeling:
  Dit is een proefballonnetje van een econoom in Singapore, Itai Agur. Nederland zou de vermogensongelijkheid kunnen oplossen om een belasting te heffen over de WAARDE van onroerend goed, met name de woonhuizen.
  Zie link: http://www.volkskrant.nl/economie/huizentax-verkleint-de-ongelijkheid-in-vermogen~a3768993/
  Waarom moet ik nog eens belasting gaan betalen over mijn woonhuis? Hoe komt die gek op het idee dat mensen liquide middelen hebben, als zij een woonhuis in eigendom hebben en/of hebben afgelost?
  Hij geeft aan dat deze maatregel geen effect heeft op de arbeidsmarkt. Ah ja, economen, je hebt deze in allerlei kleuren. Dure huizen bouwen hoeft niet meer, dat valt gewoon weg niet meer te betalen. De structurele lasten rijzen de pan uit. Mensen met een woonhuis van 250.000 euro zouden volgens deze gast 5000 euro extra belasting moeten gaan betalen. De gemiddelde waarde van een woonhuis in dit land, ligt tussen de 225.000 en 275.000 euro. Het is dus niet de rijke klasse die moet betalen, het is WEER de gemiddelde nederlander die het haasje is.

  Beantwoorden
 • 6 december 2014 om 13:44
  Permalink

  Mijns inziens valt er op de door de auteur geponeerde stelling: “zie het als een gesloten systeem, waarbinnen de rente voortdurend in circulatie blijft en de geldhoeveelheid stijgt of daalt naargelang er meer of minder vraag is naar krediet”, het nodige af te dingen, althans blijf vooral kijken naar de bal die heet “wat de geschiedenis wat betreft geld en rente ons leert”, of wie heeft weet van de dodelijke inflatievrille in de Weimarrepubliek en wat te denken van de nog steeds oplopende Amerikaanse (staats)schuld en het “opblazen” van de ECB-balans en – zo kan ik mij voorstellen – het “rente op rente effect” als gevolg van fractioneel reserve bankieren. Dit zijn factoren/gebeurtenissen op basis waarvan het – op zijn minst – vooralsnog niet gezegd is dat er inderdaad sprake is van een bewezen gesloten systeem, laat helemaal staan een bewezen duurzaam gesloten systeem. Mijns inziens lijkt “hier” veeleer sprake te zijn van het door tal van actoren hooghouden van steeds meer ballen op tal van fronten, totdat – bewezen voor de zoveelste keer – een beweerd “gesloten systeem” de bietenbrug opgaat, althans dat komt mij voor als een stelling die dichter bij de (relatieve) waarheid komt dan die van “zie het als een gesloten systeem, waarbinnen de rente voortdurend in circulatie blijft en de geldhoeveelheid stijgt of daalt naargelang er meer of minder vraag is naar krediet”. Kortom, binnen deze context is het voordeel van het hebben van een “geschiedenisboek in de achterzak”, dat een breed en diepgaand begrip en verstand van economische en financiële zaken, niet strikt noodzakelijk. Ik denk dat, zonder kennis van de historie, er veeleer sprake is van een zoveelste rad dat mij voor ogen wordt gedraaid, zodra men het heeft over een “gesloten systeem”.

  Beantwoorden
 • 16 januari 2015 om 13:33
  Permalink

  Je hebt gelijk Frank, het is een gesloten systeem als er aan DE voorwaarde wordt voldaan: de rente moet verdienbaar zijn door de schuldenaren. Laat daar nu net het probleem zitten. Veel rentebetalingen worden door banken vervolgens aangehouden als reserves om krediet op te verstrekken. Op basis van die reserves worden er nieuwe kredieten verstrekt. Voor het binnengekomen bedrag aan rente komt er dus een veelvoud van het bedrag in omloop.. _met schuld_. Op die manier creëer je een nieuwe schuldcyclus.

  Ik raad je aan het syk van Paul Grignon te lezen: http://paulgrignon.netfirms.com/MoneyasDebt/twicelentanimated.html

  Beantwoorden
 • 4 maart 2018 om 23:11
  Permalink

  Onze leningen zijn goed verzekerd voor maximale veiligheid is onze prioriteit. Ons belangrijkste doel is om u te helpen de diensten te krijgen die u verdient. Ons programma is de snelste manier om in een handomdraai te krijgen wat u nodig hebt. Verlaag uw betalingen om de druk op uw maandelijkse uitgaven te verlichten. Krijg flexibiliteit waarmee u voor elk doel kunt gebruiken, van vakanties, tot onderwijs, tot unieke aankopen. Geïnteresseerde kandidaten moeten contact met ons opnemen via e-mail: ([email protected])

  (APPLICATIEGEGEVENS)

  1) Volledige naam:
  2):
  3) Adres:
  4) Staat:
  5) Geslacht:
  6) Burgerlijke staat:
  7) Beroep:
  8) Telefoonnummer:
  9) Huidige positie in plaats van werk:
  10) Maandelijks inkomen:
  11) Leningbedrag nodig:
  12) Leningduur:
  13) Doel van de lening:
  14) religie:
  15) Heb je eerder aangevraagd:
  16) Geboortedatum:

  Ik wil dat je weet dat de ALLAH de goede mensen geen honger zal laten lijden, maar dat hij zich slecht zal houden van wat ze willen.

  Als u geïnteresseerd bent om een ​​lening te krijgen, schrijft u ons dan vriendelijk met de vereiste lening. Neem contact met ons op voor meer informatie: ([email protected])

  Beantwoorden
 • 22 januari 2022 om 02:57
  Permalink

  Ik heb gisteren een lening van 30.000 euro aangevraagd voor de ziekenhuisrekeningen van mijn zoon bij meneer Peter en vandaag is het geld op mijn rekening gestort. lening moet nu contact met hem opnemen via: [email protected] voor meer info.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Een cryptobeginner? Dan is het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce de ideale plek om te starten

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders