Glassnode laat zien: bijna twee keer zoveel ETH opgesloten in DeFi dan op beurzen

Ether wordt dit jaar in versneld tempo opgesloten in gedecentraliseerde financieringscontracten, terwijl de hoeveelheid die op gecentraliseerde beurzen wordt aangehouden, blijft dalen.

Op 7 mei deelde Glassnode, een on-chain analytics provider, een grafiek die het aantal Ether dat in Ethereum-gebaseerde slimme contracten is gestort, vergelijkt met het aantal ETH dat op gecentraliseerde beurzen wordt aangehouden in de afgelopen 17 maanden.

Sinds het begin van 2020 is het aandeel van Ether op gecentraliseerde beurzen in aanbod met meer dan een kwart gedaald: grofweg van 17% naar 12%. In dezelfde periode is het percentage van ETH opgesloten in slimme contracten met driekwart gestegen van 13% naar 22,8%, waaruit blijkt dat DeFi gestaag de winsten van gecentraliseerde beurzen uit Ethereum trading fees consumeert.

Cijfers van crypto data aggregator DeFi Llama suggereren dat van het equivalent van ETH grofweg 9% van de voorraad is opgesloten in slimme contracten gehost door andere netwerken dan het Ethereum mainnet. DeFi Llama schat dat 8,3 miljoen munten (of 7% van de circulerende Ether) is opgesloten in Binance Smart Chain-protocollen, terwijl 286.153 Ether of 0,25% van het aanbod zich op Solana bevindt, en 103.902 ETH of 0,09% zich op Avalanche bevindt. Grofweg 2,8 miljoen Ether of 1,6%  is opgesloten in “andere” netwerken.

Doordat Ether futures volumes deze week kortstondig de BTC markten overtroffen heeft Ether’s dramatische rally naar nieuwe all-time highs boven $ 3.500 de discussie over een ‘flip’ ten opzichte van Bitcoin nieuw leven ingeblazen.