Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 hebben de grote banken gezamenlijk ongeveer 600.000 werknemers ontslagen, zo bericht Bloomberg. Vrijwel alle grote banken hebben duizenden tot tienduizenden arbeidsplaatsen geschrapt door minder lucratieve activiteiten af te stoten. Ook zijn er banen verloren gegaan omdat men wereldwijd meer zaken via internet kan regelen. Dat dwingt veel banken om kleine lokale en regionale kantoren te sluiten.

In het vierde kwartaal van dit jaar telde Bloomberg ongeveer 47.000 nieuwe ontslagen, nadat er in de eerste negen maanden van het afgelopen jaar al 52.000 bankiers hun baan hadden verloren. Toch liggen de reorganisaties in de bankwereld nog niet achter ons. Zo wil Deutsche Bank tussen nu en 2018 nog 26.000 medewerkers ontslaan en heeft UniCredit het voornemen om 18.200 arbeidsplaatsen te schrappen. Ook ons eigen land doet een duit in het zakje, want de Rabobank kondigde eind vorig jaar haar plan aan om in de komende jaren 9.000 banen te schrappen.

banenverlies-banken-2008

Grote banken hebben sinds 2008 ongeveer 600.000 banen geschrapt (Bron: Bloomberg)