Op de website van Der Spiegel wordt gemeld dat Griekenland overweegt om uit de eurozone te stappen en hun eigen valuta opnieuw te introduceren. Dit werd door bronnen, met kennis over het handelen van de Griekse overheid, aan Der Spiegel gemeld. De ministers van financiën van de landen uit de eurozone zijn op vrijdagavond in Luxemburg in crisisoverleg over de kwestie.

De Griekse problemen zijn groot. Nadat het land afgelopen jaar aanspraak moest doen op financiële hulp van het Inteationaal Monetair Fonds en de Europese Unie blijven de problemen aanhouden. De regering van premier George Papandreou heeft vrijwel dagelijks te maken met gewelddadige protesten. Blijkbaar denkt de Griekse regering dat er geen andere optie rest om de rust in het land te herstellen.

De bijeenkomst moet Griekenland ertoe zetten om niet uit de eurozone te stappen. De gevolgen zullen, volgens een onderzoek van het Duitse ministerie van Financiën, voor zowel Griekenland zelf als de rest van de eurozone geen positieve effecten hebben. Ten eerste zal de nieuwe nationale valuta van Griekenland sterk door markt gedevalueerd worden ten opzichte van de euro. Hiermee wordt de Griekse schuldenlast alleen nog maar groter. Een faillissement zou een eventueel gevolg kunnen zijn waardoor alle crediteurs, waaronder de ECB en het IMF, een deel van hun geleende geld kwijt zijn. Ook zal het vertrouwen in de eurozone estig geschaad worden. Kortom, het verlaten van de eurozone zal zowel de Grieken zelf als de rest van Europa duur komen te staan.

Bronnen:

“Greece Considers Exit from Euro Zone”

http://www.spiegel.de/inteational/europe/0,1518,761201,00.html