De hoeveelheid schuldpapier in de Eurozone dat tegen een negatieve rente verhandeld is de laatste weken toegenomen gestegen tot een recordniveau van €2,6 biljoen. Duitsland leent inmiddels voor 2 jaar tegen een rente van -0,35%, terwijl een land als Italië voor dezelfde looptijd voor het eerst in de geschiedenis tegen een negatieve rente geld kan ophalen op de kapitaalmarkt.

De rente op staatsobligaties uit de Eurozone daalt om verschillende redenen. Natuurlijk speelt de extreem lage rente een rol, maar daarnaast wordt de rente op langlopend schuldpapier omlaag gedrukt door het stimuleringsprogramma van de ECB. De centrale bank koopt maandelijks ongeveer €60 miljard aan schuldpapier op en de markt verwacht dat de centrale bank haar opkoopprogramma eind dit jaar verder zal uitbreiden.

Een derde factor die de rente op staatsobligaties omlaag drukt is de vlucht naar liquiditeit. Vermogens zoeken een veilige haven en schuilen daarom in het meest liquide schuldpapier van landen met een goede kredietstatus. Het aanbod van dit soort schuldpapier is kleiner dan de vraag, met als gevolg dat beleggers bereid zijn geld bij te leggen.

h/t: @Schuldensuehner

negative-yielding-debt

Inmiddels wordt €2,6 biljoen aan schuldpapier in de Eurozone verhandeld tegen negatieve rente (Bron: Bloomberg, BofA Merrill Lynch)