De Chinese aandelenmarkt is sinds het begin van dit jaar al met bijna 12% gedaald. Op maandag en donderdag werd de handel zelfs voortijdig stilgelegd, omdat het verlies was opgelopen tot 7%. Waarom gaan die aandelenkoersen toch zo hard omlaag? Zoals dat vaker gaat bij grote koersdalingen is er ook nu weer sprake van een samenloop van omstandigheden. We vatten de belangrijkste redenen voor u samen.

1. Tegenvallende productiecijfers

De Chinese beurs werd begin deze week verrast door een zwak cijfer over de industriële productie. Voor de tiende maand op rij was er sprake van groeivertraging in de zware industrie, zoals de staalproductie en de scheepsbouw. De Chinese industrie is ingesteld op een economische groei van 7%. Valt die groei lager uit, dan stapelen de voorraden bij de fabrieken zich op en daalt de bezettingsgraad. Nu al zijn er grote overschotten aan ijzererts, koper en cement waar geen markt voor is. De Chinese overheid zou zelfs van plan zijn grondstoffen als koper op te kopen, in een poging de markt te ondersteunen. Veel productiecapaciteit is met schuld gefinancierd, waardoor Chinese bedrijven erg kwetsbaar zijn bij een groeivertraging van de Chinese economie. Deze onzekerheid vertaalt zich naar lagere aandelenkoersen.

2. Daling Chinese yuan

Een andere zorg van veel beleggers is de waardedaling van de Chinese yuan. Afgelopen maandag zakte de waarde van de munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar het laagste niveau in vijf jaar. De verwachting is dat de munt verder in waarde zal dalen, wat een kapitaalvlucht uit de yuan teweeg kan brengen. Buitenlandse investeerders die Chinese aandelen in hun portefeuille hebben zien het wisselkoersrisico als een extra reden om hun aandelen te verkopen.

3. Verkoopverbod

Vorig jaar stelde de Chinese regering een verkoopverbod in. Dat betekende dat aandeelhouders met een belang groter dan 5% in een bepaalde beursgenoteerde onderneming hun aandelen niet mochten verkopen. Deze maatregel werd destijds in werking gesteld om de crash van de Chinese beurs af te remmen. Het was de bedoeling dat het verkoopverbod met ingang van dit jaar afgeschaft zou worden, maar door de grote beursdaling op de eerste handelsdag van het jaar besloot de regering het verkoopverbod opnieuw in werking te stellen. Dit soort maatregelen versterken de onrust op de Chinese beurs en schrikken potentiële kopers af. Er hangt onzekerheid boven de markt, want wat gaan deze grote aandeelhouders doen, zodra het verkoopverbod ingetrokken wordt?

4. ‘Circuit brakers’

Met de invoering van nieuwe ‘circuit brakers’ probeert de regering de markten te kalmeren, maar het tegenovergestelde gebeurt. Bij een koersdaling van 5% wordt de handel een kwartier stilgelegd. Loopt het verlies daarna verder op van vijf naar zeven procent, dan wordt de handel voor de rest van de dag stilgelegd. Deze maatregel maakt beleggers nerveus, want als je weet dat de nooduitgang van tijd tot tijd afgesloten wordt ga je natuurlijk eerder over tot verkoop van je aandelen. De circuit brakers zijn bedoeld om de paniek op de beurste bezweren, door beleggers wat meer bedenktijd te geven. Maar het tegenovergestelde effect wordt bereikt.

Update (15:53): Verschillende bronnen berichten dat China stopt met de omstreden ‘circuit brakers’

china-stock-market

Paniek op de Chinese beurs nog niet voorbij