Nederlandse economie groeit op papier

Vandaag publiceert het CBS de eerste uitkomsten van een revisie van de nationale rekeningen. De aanleiding daarvoor is de toepassing van nieuwe internationale methodologische richtlijnen. Als gevolg van deze herziening veranderen veel gebruikte macro-economische cijfers, zoals het bruto binnenlands product (bbp), het handelssaldo, het overheidstekort en de overheidsschuld. Voor Nederland betekent deze verandering een sterke groei van de economie en een verlaging van onze staatsschuld als percentage van het bbp.

Statistische groei

Door de nieuwe rekenmethode valt de omvang van de Nederlandse economie in het jaar 2010 €44,7 miljard hoger uit, een bijstelling van maar liefst 7,6 procent. Daarvan is 3 procentpunt te verklaren door de nieuwe richtlijnen waarop de omvang van de economie berekend wordt. De resterende 4,6 procentpunt is te verklaren door de herijking van de bronnen die gebruikt worden om het cijfer te berekenen.

De nieuwe rekenmethode laat de economie van Nederland veel beter voor de dag komen. Omdat het bbp veel hoger uitvalt daalde ook het begrotingstekort over 2010, van 5,1 naar 5 procent. De overheidsschuld in 2010 kwam volgens de oude rekenmethode uit op 63,4% van het bbp, maar met de nieuwe berekening valt dat terug naar 59%.

In juni zal het CBS de volledige reeks van nieuwe macro-economische cijfers publiceren, ook voor de jaren vóór 2010. Uiterlijk in september moeten alle lidstaten van de Europese Unie de vernieuwde macro-economische cijfers gereed hebben.

Nieuwe rekenmethode

Vorig jaar voerde de Amerikaanse overheid een nieuwe rekenmethode door, waardoor de omvang van de Amerikaanse economie in 2012 opeens $560 miljard hoger uitviel. Zelfs royalties voor films en series werden meegenomen in de berekening van de economische groei. Nu is het de beurt aan veel Europese landen – waaronder Nederland – om de berekening van macro-economische cijfers te herzien. Het CBS schrijft het volgende in een persbericht.

“Revisies van de nationale rekeningen worden regulier uitgevoerd. Aanleiding voor de huidige revisie is het toepassen van nieuwe internationale methodologische richtlijnen. Deze zijn vastgelegd in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR2010), dat volledig is gebaseerd op het nieuwe System of National Accounts van de Verenigde Naties (SNA2008). De internationale richtlijnen zorgen ervoor dat landen op onderling vergelijkbare wijze hun economie meten en dat de wijze van meten blijft aansluiten bij structurele ontwikkelingen in de economie. Het doorvoeren van de nieuwe richtlijnen uit het ESR is verplicht voor alle lidstaten van de Europese Unie. De belangrijkste wijzigingen zijn met deze revisie dat uitgaven aan research and development (R&D) plus een aantal militaire uitgaven voortaan tot de investeringen worden gerekend en dat software die organisaties voor eigen gebruik hebben ontwikkeld tegen marktprijzen wordt gewaardeerd in plaats van tegen de kostprijs. Ook moet de bijdrage van illegale activiteiten aan de economie worden opgenomen.”

Gratis economische groei?

Conform de nieuwe internationale rekenmethode worden R&D uitgaven en militaire uitgaven voortaan als investeringen aangemerkt.  Ook worden uitgaven aan software-ontwikkeling voortaan tegen een veel hogere marktwaarde gewaardeerd. Zijn dit gerechtvaardigde aanpassingen in de rekenmethode? Of is de herziening van de cijfers enkel en alleen bedoeld om een steeds zwakkere economische groei en een toenemend aantal slechte investeringen te maskeren?

Meer achtergronden en cijfers van de revisie zijn te vinden in de CBS-publicatie Nationale rekeningen, revisie 2010. De publicatie richt zich op het niveau van de cijfers voor het ijkjaar 2010. Daarbij wordt het verschil tussen de cijfers voor en na revisie getoond en wordt aangegeven in hoeverre het verschil het gevolg is van nieuwe richtlijnen of nieuwe bronnen. Naast bovengenoemde indicatoren bevat de publicatie ook informatie over andere indicatoren en nadere details over bijvoorbeeld sectoren en bedrijfstakken. Later dit jaar worden ook de verslagjaren en –kwartalen vóór en na 2010 gereviseerd. Als gevolg van de revisie zullen de niveaus van de indicatoren voor alle verslagperioden worden aangepast.

Nieuwe rekenmethode laat economie in 2010 met €44,7 miljard groeien

Nieuwe rekenmethode laat economie in 2010 met €44,7 miljard groeien

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Een gedachte over “Nederlandse economie groeit op papier

  • De symbolische appel en peer is er een van een rotte appel, omdat deze vorm van creatief boekhouden alle illegale en misdadige activiteiten meetelt in ons BNP. Gezien de enorme drugshandel, mensensmokkel en prostitutie valt er voor Jeroen veel op te poetsen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *