De volgende grafiek van Merk Investments laat zien dat er zowel in de VS als in Europa al een aantal jaar sprake is van een negatieve reële rente.  Dat betekent dat de rente niet meer compenseert voor de inflatie en dat spaargeld ieder jaar minder waard wordt. De Amerikaanse centrale bank wil volgend jaar de rente verhogen en deze cijfers laten zien dat dat onderhand ook wel nodig is. De inflatie is dit jaar weer opgelopen in de Verenigde Staten, terwijl die in de eurozone juist daalt. De rente moet fors omhoog, voordat de reële rente in de VS weer op hetzelfde niveau komt als die in de Eurozone.

Axel Merk schrijft in zijn laatste artikel dat het economische herstel in de VS grotendeels gebaseerd is op het opstuwen van de prijzen van activa. Voormalig Fed-voorzitter Bernanke omschreef dat als het ‘wealth effect’. De gevaren van dat beleid beginnen zichtbaar te worden, want de reële rente is al in geen tijden meer positief geweest. Het is nog maar de vraag of de Amerikaanse economie wel een positieve reële rente kan verdragen. Een verhoging van de rente heeft namelijk ook direct gevolgen voor het besteedbare inkomen van veel Amerikanen. Als hun leningen duurder worden houden ze minder geld over om te consumeren.

Reële rente in de VS en in de Eurozone is al jaren negatief

Reële rente in de VS en in de Eurozone is al jaren negatief